Adventisti Čikago

Pravi smisao božića

Kada razmišljate o Hristu, šta vam prvo pada na um? Pretpostavljam da većina nas kada razmišljamo o Hristu, često se fokusiramo na kraj Njegovog života na zemlji. Pred očima nam se pojavi teška slika patnje, stradanja i krsta. Tada sigurno razmišljamo o Isusovoj nevjerovatnoj ljubavi. Njegovom pristanku da zauzme mjeto žrtve umjesto tebe i mene. […]

Put Hristu

Ovih dana se na svim kontinentima piše o velikoj, dubokoj i teškoj ekonomskoj krizi koja je zahvatila čitav svijet. Posljedice su katastrofalne i pogodile su skoro sve bankarske sisteme svijeta, ali stručnjaci kažu da je to samo «vrh ledenog brijega» i mnogo veća kriza je na pomolu. Ljudi su zabrinuti da koraci koje su poduzele […]

Nada položena u Hrista sigurna je investicija

Isus je dokazao da je Njegova Riječ Istina; da je On sam Istina. To je razlog zbog kojeg vjerujemo, to je razlog zbog kojeg mi polažemo svoju nadu u Njega. Život bez nade nema smisla. Živeći na zemlji osuđeni smo na štošta samim time što smo živa bića, odnosno samim time što smo svjesni svog […]

Dajte i daće vam se

Kada govorimo o umnožavanju novca, važno je da na umu imamo Božiji cilj, radi čega je On uopšte dao mogućnost da svoj novac izobilno sijemo i da primamo izobilne žetve.“A Bog je kadar učiniti da se svaka blagodat obilno izlije na vas, da u svemu svagda imate svega dovoljno i da vam preostane za svako […]

Sila molitve

Da li ste ikada razmišljali o tome kako su divne riječi kojima se obraćamo Bogu? Oče naš! Veliki, vječni Bog, dozvoljava da ga nazivamo Ocem. Riječi ove molitve tako su jednostavne da ih može prihvatiti i razumjeti čak i malo dijete, a ipak tako sadržajne da njihovo značenje neće nikada moći potpuno da dokuče ni […]

Crkva je polje u kojem zajedno rastu i pšenica i kukolj

Isus je često svojim slušaocima o carstvu Božjem govorio u pričama i na takav im način pokušavao približiti stvarnost tog neizmjernog Božjega dara čovjeku. Isus u ovoj priči, o kukolju i pšenici upozorava da je Bog stvorio dobar svijet, a zlo koje je prisutno u svijetu, plod je čovjekovog pogrešnog izbora. Ali Bog ima svoju […]

Molite se usrdno

Kad se pojave poteškoće, i kad na svom životnom putu naiđete na prepreke, ne očekujte nikakvu pomoć od smrtnih ljudi. Uzdajte se samo u Boga. Navika da drugima pričamo o svojim teškoćama nas samo još više slabi, a njima ne daje nikakvu snagu. Svoje sagovornike na taj način samo opterećujemo svojim duhovnim slabostima i nedostacima […]

Isus nije držao pridike

„Gospod Bog tvoj, koji je usred tebe, silni, spašće te; radovaće ti se veoma, umiriće se u ljubavi svojoj, veseliće se tebe radi pjevajući.“(Sof.3.17) . U svakoj duši Isus je video čoveka kome treba uputiti poziv za Njegovo carstvo. Dopirao je do ljudskih srca, krećući se među njima kao Onaj koji im je želeo blagostanje. […]

Hristos u Zavjetu

„A postavljam zavjet svoj između sebe i tebe i sjemena tvog nakon tebe od koljena do koljena, da je zavjet vječan, da sam Bog tebi i sjemenu tvom nakon tebe“ riječi su zapisane u (1.Moj. 17.7). Kao što Biblija opisuje dva zakona, jedan privremen i prolazan a drugi vječni i nepromjenjivi,tako postoje i dva saveza. […]

Simbol Hristove požrtvovanosti i smrti

Bacanjem semena u zemlju, Hristos je prikazao svoju veliku žrtvu prinesenu za naše spasenje. ”Ako zrno pšenično, padnuvši na zemlju ne umre”, kaže On, ”onda jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi” (Jovan 12, 24). Tako su rezultati Hristove smrti pravi plodovi za carstvo Božje. U skladu sa zakonima biljnog carstva, i plod Hristove […]