Adventisti Čikago

"Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijesta svoji? Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije."

Zdravlje i vitalnost

ŽIVOT JE DAR KOJI TREBA DA CENIMO

“Evo, ja ću ga iscijeliti i zdravlje mu dati, iscijeliću ih i pokazaću im obilje mira, postojanoga mira.” Jeremija 33:6

Kad je Stvoritelj udahnuo dah života u nozdrve prvih roditelja na Zemlji, čin davanja života čoveku bio je vrhunac većeg obima rada. Životna sredina je stvorena da bi stimulisala sva ljudska čula. Svakog dana se susrećemo sa prizorima, zvucima, ukusima i mirisima i otkrivamo da se u ponavljanju tih susreta ne iscrpljuje njihova čudesnost.

Ljudski umovi, od najvećeg do najjednostavnijeg, stalno su razapeti u pokušaju da shvate naš svemir.

Odnos ljubavi i uzajamnog poštovanja je uvek bio deo plana našeg Stvoritelja i za nas. U harmoničnoj ravnoteži između zdravog uma, snažnog tela i smislenih odnosa koji doprinose radosnom duhu, adventisti vide životni elan u njegovom najboljem izdanju.

Naravno da mi živimo u svetu koji više ne odražava u punini Stvoriteljev prvobitni dizajn. Procep između onoga gde je trebalo da budemo i onoga gde se sada nalazi naš svet nazivamo grehom.

Dobra je vest da Bog koji je stvorio naš svet ima i rešenje za problem greha: Isusa. On je rekao: „Ja dođoh da imaju život i izobilje.“ (Jovan 10,10)

Iako živimo u skrhanom svetu, mi još uvek imamo dar života koji odražava silu Stvoritelja.

Pozivamo vas da naučite više o onome što mi verujemo da je svrha zdravog tela, prosvetljenog uma i radosnog duha koji se odražava u zdravim odnosima. Kroz priloge na našoj stranici, pokušaćemo da podelimo saznanja na temu zdravlja i vitalnosti.

Play Video about Group od young people having fun on a trip in nature

ZDRAV ŽIVOT

Hrišćanska adventistička crkva prepoznaje nezavisnost svakog pojedinca i njegove ili njene Bogom dane mogućnosti izbora. Umesto da ističu standarde ponašanja, adventisti pozivaju jedni druge da žive kao pozitivni primeri Božje ljubavi i brige.

Deo tog primera podrazumeva brigu o našem zdravlju – mi verujemo da nas Bog poziva da brinemo o svojim telima, da se prema njima ophodimo s poštovanjem koje jedno božansko delo stvaranja i zaslužuje. Proždrljivost i neumerenost, čak i u nečem dobrom, može biti štetno za naše zdravlje.

Adventisti veruju da ključ za blagostanje leži u umerenosti i trezvenosti. Priroda stvara bogatstvo dobrih stvari koje vode zdravlju punom života. Čista voda, svež vazduh i sunce – kada se koriste kako treba – poboljšavaju čist i zdrav život.

Fizičke vežbe i izbegavanje štetnih supstanci kao što su duvan, alkohol i supstance koje menjaju stanje uma vode ka čistim mislima i mudrim izborima. Dobro uravnotežena vegetarijanska ishrana koja izbegava konzumaciju mesa, a odobrava unos mahunarki, integralnih žitarica, orašastih plodova, voća i povrća, zajedno sa nekim izvorom vitamina B12, snažno će poboljšati zdravlje.

Ovakvo zdravlje je dar od Boga koji voli i koji želi da živimo u obilju. Kada imamo korist od takve ljubavi, mi imamo osećaj zahvalnosti i poštovanja prema našem Stvoritelju.

Zbog ovoga, adventisti biraju da slave Boga kroz život ispunjen radošću.