Adventisti Čikago
Pokreni video

Upoznajte adventiste

Hrišćanska adventistička crkva

Globalna crkvena zajednica

NAZIV

Naziv Adventisti sedmog dana (Ime Hrišćanska adventistička crkva je naziv pod kojim je Crkva registrovana u našoj otadžbini) uključuje suštinska verovanja Crkve. “Adventisti” odslikava naše snažno ubeđenje u blizinu Hristovog drugog dolaska. “Sedmog dana” ukazuje na biblijsku Subotu koja je od Stvaranja uvek bila sedmi dan sedmice odnosno dan od odmora. Pojam “adventisti sedmog dana” govori o dva važna verovanja. Reč “advent” znači dolazak – adventisti su ljudi koji iskreno veruju u skori drugi dolazak Isusa Hrista. Izraz “sedmog dana” odnosi se na dan koji adventisti smatraju sedmičnim praznikom, a to je sedmi dan u sedmici, Subota.

LOGO

Logo, takođe, odslikava suštinska verovanja Crkve. Njegova osnova je otvorena Biblija jer njena poruka treba da se čita i sprovede u praksu. U centru biblijske poruke nalazi se krst, i zato se ona nalazi u samom centru logo-a. Iznad krsta i otvorene Biblije uzdiže se plamen koji predstavlja Svetoga Duha, nosioca istine.

Drugi Hristov dolazak

Linije na vrhu dizajna govore o našoj veri u vaskrsenje i vaznesenje na Nebo, koje će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska.

Plamen

Dizajn plamena je formiran od tri linije koje predstavljaju tri anđela iz Otkrivenja 14 koji okružuju Zemlju, što se odnosi na našu misiju propovedanja evanđelja celom svetu. Ove linije formiraju oblik vatre koji je simbol Svetoga Duha.

Krst

Simbol krsta, koji predstavlja evanđelje spasenja, je postavljen u centar dizajna kako bi naglasio Hristovu žrtvu koja je centralna tema vere adventističkih hrišćana.

Otvorena Biblija

Biblija formira osnovu dizajna i govori o temelju naših verovanja. Otvorena je kako bi naglasila potrebu za potpunim prihvatanjem Božje reči.

SVETSKA CRKVA

Putujući svetom sigurno ćete svuda susresti adventiste. Adventističku crkvu možete naći iznad arktičkog kruga u Norveškoj, kao i blizu južnog rta u Čileu u Južnoj Americi; u Hong Kongu, u Lagosu ili kod nas ovde u Čikagu. Adventiste ćete naći u Beogradu, Novom Sadu, Podgorici, Skoplju, Rijeci, Jerusalimu, Brizbenu, Tokiju i u više od 53.000 drugih mesta na čitavoj planeti. Zapravo, postoji samo nekoliko država u kojima nema adventista.

Od svojeg formiranja u 19. veku, Adventistička crkva se iz grupe predanih istraživača Biblije razvila u zajednicu koja u celom svetu broji više od 20 miliona vernika, uz milione drugih koji Adventističku crkvu smatraju svojim domom.

Koristeći se svim postojećim medijima, poruka Adventističke crkve se danas čuje na 914 jezika. U 238 zemalja i regiona sveta Crkva zapošljava preko 255.000 osoba u evanđeoskim, pastoralnim, obrazovnim, zdravstvenim i pomoćnim službama svog sveopšteg poslanja.

ADVENTISTI SU HRIŠĆANI

Adventisti su narod koji veruje da je Bog tvorac svega vidljivog i nevidljivog i da nam se Bog na najveličanstveniji način predstavio tako što je sišao među ljude i postao Bog sa nama, Emanuilo, Mesija, Isus Hristos. Mi verujemo da je Hristova religija ta koja na pravi način povezuje palog čoveka sa bezgrešnim i životodavnim Bogom. Zbog toga je Isus Hristos centar naše spoznaje Boga i stalni izvor snage za svakodnevni život. Verujemo da je pravo Hrišćanstvo hristocentričan način života. Biblija je Bogom data knjiga koja predstavlja istoriju svetih ljudi, kao i nadahnute savete i proročanstva i data je nama kao pravilo vere i života.

ADVENTISTI POSTOJE ŠIROM SVETA

Kao narod, postojimo širom sveta. Pošto verujemo da je Bog tvorac svih ljudi, smatramo da su svi ljudi braća među sobom. Među Advetnistima ne postoje granice. Nema rasnih, nacionalnih, klasnih ni polnih diskriminacija. Verujemo da ljubav prema sopstvenoj naciji i sopstvenom narodu mora da postoji da bi postojala ljubav i prema drugim narodima i drugim nacijama.

ADVENTISTI I SVAKODNEVNI ŽIVOT

Smatramo da religija unapređuje ljudski život u svim njegovim aspektima. Religija nije nešto što čoveka čini nesposobnim ili izgubljenim za koristan svakodnevni život. Religija samo unosi mir, ljubav i red u ovaj haotični svet. Verujemo da Hristu služimo na pravi način i kada smo u svojim radionicama, njivama, kancelarijama, ordinacijama, učionicama… Smatramo za svoju dužnost da svoj posao obavljamo na najbolji mogući način. Iako Hristovo carstvo nije na ovom svetu, dok smo na ovom svetu dužni smo da doprinesemo napretku i prosperitetu društva kao profesionalci u svojim zanimanjima i kao uzorni građani zemlje u kojoj stanujemo.

ADVENTISTI I PORODICA

Family of three generations at a garden party

Adventisti su duboko privrženi porodici kao instituciji od Boga utemeljenoj. Bog nam je dao porodicu da bismo osetili deo nebeske stvarnosti ovde na planeti Zemlji. Naša je dužnost da svoju porodicu čuvamo, da se o njoj brinemo i da doprinesemo svojim raspoloženjem i navikama da naša porodica bude izvor sreće, sigurnosti i mira za svakog svog člana. Da bi se ostvarili ovi ideali, svaki član porodice je dužan da doprinese najviše što može.

ADVENTISTI I ZDRAVLJE

Pošto nas je Bog stvorio, njemu dugujemo svoj život i svoje zdravlje. Naša vera u Boga se pokazuje i time što brinemo o sopstvenom zdravlju. Očuvanjem ovog Božjeg dara, služićemo Bogu na kvalitetniji način, a ovom svetu moći ćemo da pružimo puninu svojih Bogom danih potencijala. Naš zadatak kao hrišćana je da čuvamo ovu planetu koju nam je Bog dao na korišćenje. Prednost hrišćanina je da sa svoje strane učini sve da ovaj svet oko nas bude lepši, vazduh čistiji, voda bistrija a hrana nezagađena i zdrava.

MISIJA CRKVE

Hristos nam je ostavio nalog da služimo svetu u njegovim potrebama i patnjama i kao što je i On sam to činio dok je hodao ovom Zemljom. Adventisti su organizovali brojne bolnice, humanitarne organizacije, škole i prodavnice zdrave hrane širom sveta da bi se smanjila beda ovoga sveta.

ADVENTISTI I BUDUĆNOST

Naša najveća nada je da će Hristos uskoro doći kao što je obećao kada je odlazio sa ove Zemlje. Tada će se sva nesavršenstva izgubiti, sve nepravde nestati, sve žalosti zaboraviti. Verujemo da će Hristos ostvariti svoja obećanja koja nam je dao preko svojih proroka i apostola o novom uređenju odnosa bez suza, boli, nepravdi, razočarenja, rastanak i uništenih odnosa.