Adventisti Čikago

Sveto pismo

Ne postoji ni jedna druga knjiga na svetu kao Biblija koja je u isto vreme bila toliko voljena i toliko omrznuta. Neki su je hteli uništiti, drugi su bili spremni da daju svoj život da bi je imali. Nekima je ona Božja Reč, izvor života, za druge je obična knjiga ljudskih misli i sujeverja.

Bez obzira na sve, čovek se mora suočiti sa činjenicom da Sveto pismo nije obična knjiga. Iako je prva knjiga Biblije napisana pre oko 3500 godina, Biblija je dospela do našeg vremena. Ona je svakako najuticajniji dokumenat u istoriji sveta. Najveća dela umetnosti su bila inspirisana Biblijom. Hteli mi to ili ne, suočenje sa Biblijom nas ne može ostaviti ravnodušnima. Biblija ima silu da menja čovekov život jer je ona Božja Reč.

Biblija je sastavljena iz 66 knjiga od kojih su one pisane pre Hrista naznačene kao “Stari zvet” a one o Hristu i nakon Njega kao “Novi zavet”.

poznati o bibliji

“Nemoguće je valjano upravljati svijetom bez Boga i Biblije. Majka me učila da svu istinu uvek tražim u Bibliji” – Nikola Tesla

Biblija od grčke reči βιβλια, (ta) biblia u značenju «knjižice», množina imenice βιβλιον, biblion, «knjižica», koja je deminutiv od βιβλος , biblos, «knjiga», imenice koja je izvedena iz reči βυβλος, byblos sa značenjem papirus, od naziva feničanskog grada Biblos, poznatog po proizvodnji papirusa, naziv je za hebrejsku Bibliju i hrišćansku koju čine Stari zavet i Novi zavet. Biblija je poznata i kao Sveto pismo (Wikipedia).

Šta je Biblija?

Biblija je vrhovni je autoritet hrišćanskog učenja i jedino merilo vere “koja je jednom zauvek predana svetima“(Judina 3. stih). Originalna misao Biblije stigla je nepromenjena do naših dana kao “reč živoga Boga koja ostaje do veka”.

Šta verujemo?

Hrišćanstvo veruje i uči da je Biblija jedina knjiga koja objavljuje Božiju reč. Premda su je napisali ljudi, glavni autor je svemogući Bog. Ovu tvrdnju nije postavila crkva, već se ona nalazi u samoj Bibliji. „Ali reč Gospodnja ostaje doveka”. A to je reč koja vam je kao evanđelje objavljena.”(1.Petova.1:25 E.Č.) Apostol Pavle piše u 2.Timotiju 3:16 da je svako pismo dato kao nadahnuto od Boga. A apostol Petar piše da ni jedno proročanstvo zapisano u Svetom pismu nije izmislio sam prorok, nego je Sveti Duh koji je bio u tim pobožnim ljudima, po njima prenosio istinite poruke od Boga (2. Petrova 1:2).

Biblija Božja reč

U Bibliji nalazimo na preko 2.000 mesta na ovakve rečenice: „I reče Bog Mojsiju”, „i reč Gospodnja dođe Joni…” ili „Bog reče…”. I što je još značajnije, Biblija tvrdi da je ona zapis Božijih reči i njegovih dela. Dakle, sama sebe smatra Božijom reči.

Sama činjenica da Biblija tvrdi da je Božija reč ne dokazuje da ona upravo i jeste ono što tvrdi, jer ima i drugih knjiga koje postavljaju slične tvrdnje. Razlika je u tome što Biblija sadrži neoborive dokaze da je zaista Božija reč.

Drugačija od drugih

Jedan razlog po kojem je Biblija drugačija od ostalih knjiga jeste njena povezanost. Premda su tu knjigu sastavljali mnogi ljudi, njena povezanost odražava ruku svemogućeg Boga. Biblija je bila pisana u razdoblju od oko 1.500 godina, a na tome je radilo preko 40 pisaca. Ti su pisci bili vrlo različiti. Među njima su ljudi poput Isusa Navina, armijskog generala, Danila, ministra u vladi, Petra, ribara i Nemije, peharnika. Pisci raznih knjiga Biblije pisali su na različitim mestima kao što je bila pustinja (Mojsije), zatvor (Pavle), izgnanstvo na Patmosu (Jovan). Biblijski su zapisi pisani na tri kontinenta, Afrika, Azija, Evropa i na tri jezika, jevrejski, aramejski i grčki.

Poruka spasenja

Biblija je povezana. Ona čini jednu celinu. Od početka do kraja proteže se zapis o Božijem planu spasenja za čovečanstvo. To spasenje se nudi kroz ličnost Isusa Hrista (Jovan 14:6). I Sam Isus je posvedočio da je on glavna tema čitave Biblije: „Istražujete Pisma, jer smatrate da u njima imate večni život; i ona svedoče za mene.”,”Jer da ste verovali Mojsiju, verovali biste i meni; jer je on o meni pisao. Ako pak njegovim pismima ne verujete, kako ćete verovati mojim rečima.“(Jovan 5:39, 46, 47.E.Č.).

Na drugim mestima piše sledeće da je Isus slušaocima na putu za Emaus, navodio delove iz Pisma, počevši od knjige Mojsijeve te nastavio kroz sve proroke, tumačeći im šta te reči znače i šta govore te reči o njemu (Luka 24:27).

Stari zavet je priprema (Isaija 40:30), Evanđelja su objava (Jovan 1:29), Dela apostolska su širenje (Dela 1:8), poslanice daju objašnjenje (Kološanima 1:27), a Otkrivenje ima konačni cilj (Otkrivenje 1:7). I tako vidimo da celokupna Biblija govori o Isusu.

Nedeljivost i svedočanstva

Čitava je Biblija povezana, sačinjava jednu celinu, svaki deo zavisi o drugom delu da bude potpuna knjiga. U potpunosti je skladna, što se ne može protumačiti igrom slučaja. Celovitost Biblije je snažan dokaz njenom božanskom nadahnuću, odnosno da je ona Reč od Boga.

Drugi razlozi koji se mogu objasniti u detaljima, jesu svedočanstva vernika rane crkve. Svedočanstva koja nam pruža arheologija i istorija, a takođe i činjenice promenjenih života ljudi kroz mnoge vekove. Zato što Biblija detaljno daje istorijske događaje, njihova istinitost i tačnost su podložne proveri kao i svaki drugi istorijski dokument. Kroz arheološke dokaze kao i pisana dokumenta, istorijski događaji opisani u Bibliji su bili potvrđeni da su istiniti i tačni iznova i iznova kroz vreme. U stvari, sva arheološka otkrića kao i biblijski manuskripti čine Bibliju jednom od najbolje dokumentovanih knjiga prošlih vremena. Činjenica da Biblija tačno i istinito beleži istorijski ispitane događaje je veliki pokazatelj njene istinitosti kada se radi o religijskim pitanjima i doktrinama što potkrepljuje njenu tvrdnju da je istinska Reč Božija.

Neuništiva

I poslednji spoljašnji dokaz da je Biblija zaista Božija Reč je njena neuništivost. Zbog svoje važnosti i svoje tvrdnje da je Božija Reč, Biblija je pretrpela više ogorčenih napada i pokušaja uništenja nego bilo koja druga knjiga u istoriji. Od ranih Rimskih imperatora kao što je Dioklecian, do komunističkih diktatora i ateista i agnostika modernog doba, Biblija je izdržala i nadživela sve svoje napadače i još uvek je najizdavanija knjiga na svetu.

Tokom vremena, skeptici su Bibliju smatrali mitološkom, dok su je arheolozi ustanovili kao istorijsku knjigu. Protivnici su napadali njeno učenje kao primitivno i prevaziđeno, ali njen moral i legalni koncepti i učenja su imali pozitivan uticaj na društva i kulture u celom svetu. Nauka, psihologija i politički pokreti nastavljaju da je napadaju ali ona ipak ostaje istinita i relevantna kao što je bila kada je prvi put pisana. To je knjiga koja je promenila živote bezbroj ljudi i kultura tokom prethodnih 2000 godina. Bez obzira kako su njeni protivnici pokušavali da je napadnu, unište ili diskredituju, Biblija ostaje podjednako jaka, istinita, i relevantna kao i pre napada. Tačnost koja je očuvana uprkos svakom pokušaju da se ona iskvari, napadne ili uništi, je jasno svedočanstvo u korist činjenice da je Biblija zaista Božija Reč. Ne treba da nas iznenađuje da bez obzira kako je Biblija napadana, ona je uvek na kraju izlazila nepromenjena. Na kraju krajeva, Isus je rekao, “Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći.”(Marko 13:31 E.Č.). Posle razmatranja ovih dokaza osoba bez sumnje može da kaže “Da, Biblija je zaista Božija Reč!”

Čitajte i pretražujte Sveto Pismo

"Celo je Pismo od Boga nadahnuto i korisno za učenje, za uveravanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovek Božji i sposoban za svako dobro delo." - 2. Tim. 3:16,17 (L.B.)