Adventisti Čikago

Put Hristu

Ovih dana se na svim kontinentima piše o velikoj, dubokoj i teškoj ekonomskoj krizi koja je zahvatila čitav svijet. Posljedice su katastrofalne i pogodile su skoro sve bankarske sisteme svijeta, ali stručnjaci kažu da je to samo «vrh ledenog brijega» i mnogo veća kriza je na pomolu.

Ljudi su zabrinuti da koraci koje su poduzele centralne banke i vlade mnogih država, neće biti dovoljni da se spriječi ono najgore. Opšti kolaps svjetskog monetarnog sistema koji je počeo u SAD-u i proširio se veoma brzo na ostatak svijeta.

U doba nemira, stresa, i nereda, gdje da nađemo odgovore na ova i slična pitanja? Naš je cilj da Vas usmjerimo na mjesto gdje mali broj njih odlučuje da putuje, jer samo jedan je put koji nudi pravu utjehu, nadu, i vječnost.

Naslov knjige, na osnovu koje je i baziran ovaj izuzetno koristan sajt,“Put Hristu” govori svoju misiju. Ona upravlja čitaoca Isusu Hristu, kao jedinom koji je u mogućnosti da zadovolji potrebe duše. Ona usmjerava sa puta sumnje i oklijevanjana na put mira. Ova knjiga vodi onoga koji traži pravdu i svetost karaktera, korak po korak, putem hrišćanskog života, do tog iskustva gdje može poznati puninu blagoslova koja se nalazi u potpunom predanju. Mnoštvo je upoznalo Hrista kroz ovu malu knjigu. U trinaest kratkih poglavlja otkrijte i Vi put do vječnog prijateljstva s Isusom.
www.puthristu.com

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit