Adventisti Čikago

Dajte i daće vam se

Kada govorimo o umnožavanju novca, važno je da na umu imamo Božiji cilj, radi čega je On uopšte dao mogućnost da svoj novac izobilno sijemo i da primamo izobilne žetve.“A Bog je kadar učiniti da se svaka blagodat obilno izlije na vas, da u svemu svagda imate svega dovoljno i da vam preostane za svako dobro djelo” (2. Kor. 9:8). On želi da imamo viška za dobra djela i On zna da mi nećemo biti spremni da ih izvršimo ako prije toga sami nemamo u svemu uvijek svega dovoljno. Jer ako mi nemamo, kažemo da nemamo i da ne možemo da pomognemo djelo Božije. Ali ako imamo, onda svakako možemo da pomognemo. Da bismo došli iz ” nemamo” u ” imamo”, On nam je dao da možemo da sijemo i tako umnožavamo svoj novac i druga materijalna dobra.

Biblija nas uči o bogatstvu kojim Bog želi da nas učini bogatima:“Jer vi znate blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, da je on, budući bogat, postao siromašan vas radi, da se vi obogatite njegovim siromaštvom” (2. Kor. 8:9). Ovdje vidimo da je Isus bio siromašan, a to se desilo kada je bio na krstu, žedan, gladan i go, da bismo se mi obogatili. Božija volja jeste da se mi obogatimo. Ali to bogatstvo se ne opisuje time da treba da imamo kuću sa bazenom, jahtu, skupocjene automobile, mnogo novca u banci itd. Po Bibliji smo bogati ako imamo vazda i u svemu svega dovoljno i još viška za koje nam drago dobro djelo – to je bogatstvo kojim Bog želi da se obogatimo. Moje bogatstvo se ne vidi po tome koliku kuću i imanje imam ili koliko novca imam u sefu. Moje bogatstvo se vidi u tome koliko sam dao za djelo Božije, koliko sam puta pomogao braći u nevolji, koliko sam gladnih nahranio, koliko sam dao odjeće onima koji su bili u potrebi, koliko sam Biblija podjelio, koliko sam svojim novcem blagosiljao sluge Božije – toliko sam bogat!

Pošto je naša vjera djelotvorna, mi obilato sijemo i obilato žanjemo, u ime Isusa Hrista. Kada dopustite Bogu da promjeni vašu prirodu, počećete da donosite unutrašnje plodove svog novog Hristolikog kvaliteta: “A plod Duha je ljubav, radost, mir dugotrpljenje, čestitost, dobrota, vjera, krotost, uzdržanost”(Gal. 5:22).

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit