Adventisti Čikago

Molite se usrdno

Kad se pojave poteškoće, i kad na svom životnom putu naiđete na prepreke, ne očekujte nikakvu pomoć od smrtnih ljudi. Uzdajte se samo u Boga. Navika da drugima pričamo o svojim teškoćama nas samo još više slabi, a njima ne daje nikakvu snagu. Svoje sagovornike na taj način samo opterećujemo svojim duhovnim slabostima i nedostacima od kojih nas oni ne mogu osloboditi. Mi oslonac tražimo u zabludjelom i ograničenom smrtniku, dok nam na raspolaganju stoji snaga nepogrešivog i vječnog Boga.

Da biste našli mudrost, nije potrebno ići na kraj svijeta, jer nam je Bog tako blizu. Uspjeh u životu ne zavisi toliko od sposobnosti koje sada imate ili koje ćete bilo kada imati, koliko od onoga što Bog može da učini za vas. Mnogo se manje treba pouzdati u ono što je čovjek sposoban da učini, a više, daleko više, u Boga i u ono što je On spreman da učini za svaku vjernu dušu. On želi da se vjerom čvrsto uhvatite za Njegovu ruku, da od Njega očekujete velike stvari. On želi da vam podari razumijevanje ne samo u duhovnom nego i u ovozemaljskom životu. On može da izoštri vašu inteligenciju, da vam podari taktičnost i vještinu. Primjenite svoje talente u praksi i tražite mudrost od Boga i ona će vam biti dana. Primite Riječ Hristovu kao čvrsto obećanje zajemčeno upravo vama.

Nije li vam On uputio poziv da dođete k Njemu? Ne izgovarajte nikada riječi koje obeshrabruju i uništavaju nadu, jer se na taj način mnogo gubi. Gledati samo na spoljne okolnosti i žaliti se kad naiđu teškoće i nevolje, znači ispoljavati bolesnu i oslabljenu vjeru. Govorite i radite tako kao da je vaša vjera nepobjediva. Gospod izobiluje svim što može da posluži kao izvor pomoći; sva blaga ovog svijeta Njegovo su vlasništvo. Očima vjere uvijek gledajte u nebo. Obraćajte se Onome ko je izvor svjetlosti, snage i uspjeha. U pravoj istinskoj vjeri leži živahnost, čvrstina načela i postojanost cilja koje ni vrijeme ni patnje ne mogu oslabiti. ”Djeca se more i sustaju i mladići padaju, ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu i podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se” Is. 40, 30. 31.

Mnogi čežnjivo žele da pomognu drugima, ali osjećaju da nemaju ni duhovne snage ni vedrine neophodne za to. Neka zato upućuju svoje molitve prijestolu milosti. Molite se najusrdnije za dar Duha Svetoga! Bog stoji iza svakog obećanja koje je dao. Držeći u ruci Bibliju, recite u svojoj molitvi: Učinih kako si rekao, pozivam te na Tvoje obećanje: ”Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvoriće vam se” Mat.7.7.

Svoje molitve moramo upućivati ne samo u ime Hristovo nego i pod uticajem Svetoga Duha. Na to je apostol mislio kad je u svojoj poslanici naglasio: ”Nego samo Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanijem” Rim.8.26. Na takvu molitvu Bog rado odgovara. Kad molitva upućena u ime Hristovo odiše ovakvom usrdnošću i upornošću onda upravo ta naša upornost predstavlja zalog Onoga ”…koji može još izobilnije sve učiniti što ištemo” Efes. 3.20, i On će sigurno uslišiti našu molitvu.

”…Sve što uzištete u svojoj molitvi,” kaže Hristos, ”vjerujte da ćete primiti; i biće vam” Mar. 11.24. ”I što god zaištete u Oca u ime moje, ono ću vam učiniti, da se proslavi Otac u Sinu” Jov. 14.13. A ljubljeni učenik Jovan, pod nadahnućem Duha Svetoga, veoma jasno i nedvosmisleno naglašava: ”Ako što molimo po volji Njegovoj posluša nas. I kad znamo da nas sluša što god molimo, znamo da će nam dati što ištemo u Njega” Jov. 5.14,15. Stoga u svojoj molitvi uvijek naglasite da je upućena u ime Hristovo. Ukazujući čast tom Imenu, Bog će uslišiti vašu molitvu.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit