Adventisti Čikago

Zatvori vrata

Ruke u molitvi“I kad se moliš Bogu, ne budi kao licemeri koji rado po zbornicama i na raskršću po ulicama stoje i mole se da ih vide ljudi. Zaista vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svojemu koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno.“ Mat.6:5.6

Jedan čovek se teturao kroz šumu, potpuno pijan, kada je iznenada nabasao na propovednika koji je krštavao ljude u reci. Stao je u red za krštenje, ušao u reku i iskočio pre propovednika. Propovednik se okrenuo, i skoro se srušio od smrada alkohola. Pitao je pijanicu: „Da li si spreman da pronađeš Isusa?“ Pijanac je odgovorio: „Jesam.“ I tako ga je propovednik zgrabio i zagnjurio ga u vodu.

Kada ga je izvadio iz vode, upitao ga je: „Brate, da li si pronašao Isusa?“ Pijanac je odgovorio: „Ne, nisam pronašao Isusa.“  Propovednik ga je, šokiran odgovorom, ponovo zagnjurio u vodu, ovoga puta malo duže. I opet ga je upitao, kada je izvadio iz vode: „Da li si pronašao Isusa, brate moj?“ Pijanac je ponovo odgovorio: „Ne, nisam pronašao Isusa.“

Ovoga puta, propovednik se dosetio, i kada je zagnjurio pijanca još jednom, držao ga je pod vodom oko 30 sekundi, sve dok ovaj nije počeo da se bacaka nogama i rukama, posle čega ga je ovaj povukao napolje iz vode.

Propovednik ga je ponovo upitao: „Za ljubav Božju brate, da li si pronašao Isusa?“  Pijanac je obrisao svoje oči i kašljao da dođe do daha, a onda je konačno rekao propovedniku: „Da li si siguran da je ovo mesto gde je pao u vodu?“

Poučavajući ljude molitvi, Isus im je poručio, a i nama kroz jevanđeoski zapis, bolji način da ga pronađemo. Naš, u početku navedeni, tekst nam puno kazuje o tom načinu. Ako zaista želite da pronađete Isusa, onda bi trebalo da zatvorite vrata za sobom. Šta to znači?

Ljudi u današnje vreme (posebno na Zapadu) ne žele puno da pokažu kada je njihova religioznost u pitanju, a još manje da govore o njoj. Današnji trend je da religiju smatraju nečim privatnim. Nisam veliki pristalica ove ideje, jer smatram da čovek ne može da prikrije ako je istinski religiozan i ako živi po Biblijskim načelima, ali Isusov savet o molitvi nas navodi na privatnost. „A ti kada se moliš, uđi u klijet svoju, i zatvorivši vrata svoja, pomoli se ocu svojemu…“ Mat. 6:6a.

Zatvori vrata. Teško je zatvoriti vrata. Čak i kada zatvoriš vrata da bi se pomolio, sat i dalje kuca. Lista stvari koje bi trebalo danas da uradiš grebe po vratima kao gladna mačka. Čak i kada ti sve izgleda u redu, kroz tvoj um će strujati sumnja da si nešto ostavio s one strane vrata. Ipak, zatvori vrata.

Kaži svetu, pacijentima, klijentima, mušterijama, svom nastavniku, roditeljima ili deci da te ne uznemiravaju zato što imaš sastanak – jedan od onih trenutaka kada rasteš.

Ne želim da vam pričam o molitvi u javnosti, nego o objektu naše molitve. Fokus je na onome kome se molimo.

Da li volite osobe koje pričaju samo o sebi? Jedini objekat njihove priče, su oni sami.  I iskreno, to uopšte nije prijatno. Šta mislite, kako je Bogu kada pričamo samo o sebi i svojim potrebama.

Da budem iskren. Naučio sam nešto veoma važno u mom životu. Ako želim da budem dobar pastor, moram da naučim da slušam. Ako želite da budete dobar supružnik, morate da slušate, ne samo da pričate. Ako želite da budete dobar roditelj, morate da slušate, ne samo da pričate.

Momci, ako želite da budete uspešni sa devojkama, morate da naučite da slušate.  Put do ženskog srca neće biti ni u čemu što ćete kazati, nego kako ćete slušati. Ista stvar je i sa molitvom. To nije samo jednosmeran govor, to je dvosmerna komunikacija, morate naučiti da slušate.

„Molitva je otvaranje srca Bogu kao prijatelju. Ne zato što bi bilo neophodno da Mu otkrijemo šta smo, već zato da bismo Ga mogli primiti. Molitva ne spušta Boga ka nama, već nas uzdiže ka Njemu.” E.G. White Put Hristu, str. 93.

Da bi molitva bila moćna, imperativ je za tebe da zatvoriš vrata i da uđeš u iskren razgovor gde će Bog imati tvoju potpunu pažnju. Da li ste se ikada molili a da niste razmišljali o Bogu? Nije neuobičajeno govoriti reči molitve i ignorisati Onoga kome je molitva upućena.

Dok sam studirao na Teološkom fakultetu, imao sam koleginicu koja je radila u prijemnoj kancelariji fakulteta. Njen posao se sastojao od čestih odgovora na telefonske pozive gde bi započela svoj razgovor frazom: „Teološki fakultet, izvolite…“ Jednom prilikom, sela je na pauzi da ruča i po svom običaju pomolila se Bogu za hranu. Započela je svoju molitvu: „Teološki fakultet, izvolite.“

Da li ste sebe uhvatili u sličnoj situaciji? Bog zaslužuje našu punu pažnju kada se molimo. Zato je Isus i naredio da zatvorimo svoja vrata, da se odvojimo od svega kada podižemo naše molitve Bogu.

Isus je kazao: „Zatvori vrata“.  Molitva nije vreme, reči, ili način na koji se molimo; to je Onaj kome se molimo i kako se osećamo kada je On u pitanju. Da li On ima tvoju punu pažnju?

Ako želite da pronađete Isusa, da čujete Njegov glas, ne morate ići na dno reke, poput onog pijanca s početka naše priče, nego u svoju sobu, kada ćete zatvoriti vrata za sobom i posvetiti Bogu punu pažnju. Verujem da ćete ga pronaći, i da ćete mu dozvoliti da vam progovori.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit