Adventisti Čikago

Većina američkih hrišćana ne vjeruje da Sotona i Sveti Duh postoje

sotona ili djavoVećina američkih hrišćana ne vjeruje da je Sotona pravo biće ili da je Sveti Duh živi entitet, pokazuje najnovije istraživanje agencije za statistiku Barna grupa.

Gotovo šest od deset ispitanika, složilo se da „Sotona nije živo biće, već simbol zla“, pokazalo je istraživanje. Od toga 40% ispitanih se sa time izrazito slaže, dok 19% se donekle složilo sa tom konstatacijom.

Oko 35% procenata američkih hrišćana smatra da je Sotona stvaran, dok 26% njih se nije složilo sa konstatacijom da je Sotona samo puki simbol. Oko 8% ispitanika nije sigurno kako da odgovori na ovo pitanje.

Zanimljivo je da većina hrišćana vjeruje da osoba može biti pod uticajem duhovnih sila, kao što su demoni ili zli duhovi, iako su mnogi rekli da vjeruju da je Sotona samo simbol zla. Dvoje od troje anketiranih hrišćana su se složili ,da su takve sile stvarne (39% slaže se u potpunosti dok 25% uslovno se slaže).

Slično tome, većina hrišćana u SAD, ne vjeruje da je Sveti Duh živa sila. Tako se 48% ispitanih potpuno ili donekle slaže sa konstatacijom da je Sveti Duh „simbol Božje moći ili prisutnosti, ali ne i živi entitet.“

Samo trećina hrišćana se nije složila sa uvjerenjem, da Sveti Duh nije samo simboličan (9% se donekle ne slaže, 25% se potpuno ne slaže). Dok se 9% izjasnilo da nije sigurno.

Interesantno je, da oko polovina (49%) onih koji se slažu da je Sveti Duh simbol, te da nije živo biće, tvrdi da je Biblija u potpunosti istinita ,u svim principima svoga učenja. Sveto Pismo dokumentuje da je Sveti Duh Božja sila, lice ili prisutnost, a ne samo simbol.

„Većina amerikanaca, čak i oni koji tvrde za sebe da su hrišćani, kolebaju se oko nametanja nadnaravnog u prirodni svijet“ – komentariše Džordž Barna, osnivač Barna grupacije i autor više knjiga koje se bave istraživanjem vjere kod amerikanaca. “Holivud je načinio zlo prijemčivim i blagim, čineći Sotonu i demone manje opasnim nego što Biblija tvrdi da oni tu jesu. Teško je ljudima materijalnog svijeta povjerovati, da na njihove živote mogu da utiču nevidljive snage“ – kaže Barna.

Ipak, većina američkih hrišćana slaže se, da pojedinac mora da izabere dobru ili zlu stranu. Tako šest od deset amerikanaca, u potpunosti se slaže (61%) sa idejom o izboru Boga ili đavola, te da izbor između, ne postoji (15% se donekle slaže).

Obavljeno istraživanje, takođe je pokazalo, da značajan broj ljudi koji sebe nazivaju hrišćanima, vjeruje da je Isus, za svog boravka na zemlji griješio, što je u suprotnosti srži hrišćanskog učenja o božanstvu i savršenstvu Isusa Hrista. Više od petine anketiranih (22%) snažno vjeruje u to, dok 17% procenata donekle vjeruje da je Isus griješio na zemlji.

Barna istraživanje, zasnovano je na telefonskoj anketi u dva testa, među ljudima koje sebe nazivaju hrišćanima. Ukupno je ispitano 1871 odraslih osoba, koje su nasumično birane širom 48 kontinentalnih država SAD. Prva ispitivanja obavljena su tokom januara i februara prošle godine, sa zaključnim ispitivanjem u novembru mjesecu lanjske godine.

Izvor: The Christian Post

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit