Adventisti Čikago

Uvertira za kraj

Uvertira za krajOvih dana, sedmica, pa i meseci, u Evropi se dešava jedna od najvećih kriza od Drugog svetskog rata – kriza migranata/izbeglica sa Bliskog Istoka. To je još više produbilo, i ovako duboku, krizu u Evropskoj Uniji koja je počela pre nekoliko godina (a možda i mnogo ranije). Mi smo ranije pisali na ovu temu (Prastari san o Evropskoj Uniji), da bi nam događaji prethodnih meseci (Grčka dužnička kriza, kriza u odnosima sa Rusijom, devalvacija evra, itd), još čvršće potvrdili stavove iznete u tom napisu koji su zasnovani na jednom prastarom biblijskom proročanstvu.

Evropa ne samo da je podbacila ekonomski, nego i u humanosti, čovečnosti, saosećanju. Hiljade izbeglica iz Sirije traži spas od građanskog rata i terora samoproklamovane Islamske Države, u zemljama Zapadne Evrope, pokušavajući da se domognu sigurnosti na bilo koji način.

Prisiljeni na težak put do ovih zemalja, izbeglice moraju da prođu teritorijom najmanje pet država (Turska, Grčka, Makedonija, Srbija, Mađarska) koju nazivaju “Balkanska ruta”, i da pređu razdaljinu od skoro 3,000 kilometara, ako idu, recimo od Alepa u Siriji (na granici sa Turskom) do Beča u Austriji, a neki i mnogo više. Mnogi na tom putu nastradaju u nehumanim uslovima koje im obezbeđuju kriminalci koji pokušavaju da ih prošvercuju u hladnjačama, brodovima, itd. Poslednjih nekoliko slučajeva se dogodilo u Austriji kada se grupa migranata ugušila u kamionu, ili tela utopljene dečice i njihove majke koje je more izbacilo na obali Turske.

Posrnula ljudskost, nemar, strah od islamiziranja Evrope, bojazan infiltracije članova ISIS-a u zemlje Zapadne Evrope, ili jednostavno nesposobnost Unije da se suoči i nađe rešenje ovog ogromnog problema? Šta god da je, na sceni su ogromne demografske promene u čitavoj Evropi i delom centralne Azije, pa možda i u čitavom svetu. Neke zemlje kao što su Turska i Srbija, dozvoljavaju prolaz kroz svoju teritoriju, pružajući migrantima lekarsku pomoć, kao i pomoć u hrani i vodi. Dok vlasti nekih drugih zemalja (Grčka, Makedonija, Mađarska) ne dozvoljavaju prolaz i pri tome se služe suzavcem, batinama, ili bodljikavom žicom u nameri da zaustave ulaz/prolaz njihovom teritorijom.

Kako će Evropa rešiti ovaj problem, pokazaće budućnost, jer ona ima još toliko drugih problema za koje mora da nađe rešenje: u pitanje se dovodi legitimitet nacionalnih vlada, demokratija, birokratizacija društva, secesionističke namere pojedinih članica, itd. Ruski publicist Mihail Hazin je prokomentarisao budućnost Evropske unije rečima da ono što će se događati sa Evropom “neće biti za ljude sa slabim srcem”, šta god to značilo.

Sve u svemu, proročanstvo iz Knjige proroka Danila 2. glave o budućnosti Evrope i njenom pokušaju da se ujedini je još jednom potvrdilo svoju tačnost: “A što si video stopala i prste koje od gline a koje od gvožđa, biće carstvo razdeljeno… carstvo će biti nešto jako a nešto trošno… ali neće prionuti jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može pomešati sa glinom” Danilo 2:41-43.

Prorok Danilo tumačeći ovo proročanstvo iz sna cara Navuhodonosora kaže da će u to vreme “Bog nebeski podignuti carstvo koje se do veka neće rasuti,… i samo će stajati do veka” Danilo 2:44. Možemo slobodno reći da su događaji, koji nam se dešavaju pred očima, uvertira za najslavniji događaj u čitavoj ljudskoj istoriji, drugi Hristov dolazak, kada bi trebalo da se prekine tok ljudske istorije onakvim kakvim ga poznajemo, da se ukine svetski poredak, i da prestane vladavina greha. To je ispunjenje blažene nade vernika svih vekova od stvaranja Zemlje do danas.

Propovednik Milenko Tanurdžić

Foto: Pixabay

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit