Adventisti Čikago

Prastari san o Evropskoj Uniji

Postoji jedno proročanstvo staro oko 2,500 godina, u stvari reč je o snu jednog cara, imperatora i osvajača, koji se dugo protivio Bogu svojim egoizmom i ponosom, dok na kraju nije priznao Božju prevlast nad svim moćnicima, carstvima, ljudskom silom i nad samim univerzumom.

Možda pogađate da je reč o caru Navuhodonosoru, najslavnijem vladaru vavilonske imperije koja je postojala od 626 -539 pr. Hr. Ukratko, za one kojima ovaj biblijski izveštaj nije blizak – car Navuhodonosor je već pokorio zemlju Izrael i odveo elitu zemlje u ropstvo. Među njima su se nalazili i mladići po imenu Danilo, Ananija, Misailo i Azarija. Pohađali su Vavilonski univerzitet, bili verni Bogu i načelima, pa su postali najbolji od najboljih – ali Danilo, prvi među njima.

U drugoj glavi Knjige proroka Danila, pripoveda nam se da je jedne noći car usnio san koji ga je veoma uznemirio jer je znao da je veoma važan, ali problem je bio što ga je zaboravio! Svi vavilonski mudraci nisu mogli da mu kažu tumačenje sna bez da su znali sadržaj sna. Car je smatrao da su se udružili protiv njega u nameri da mu naškode, tako da je car naredio da se pobiju svi mudraci u Vavilonu – a to je uključivalo i četvoricu jevrejskih mladića.

Izveštaj kaže da je Danilo lično pristupio caru, i zatražio jedan dan da mu kaže šta je sanjao, i šta san znači. Car mu je to odobrio, a Danilo je otišao kod svojih prijatelja i zajedno su se obratili Bogu koji je Danilu otkrio sadržaj i značenje sna. Danilo je to preneo caru koji se odmah nakon toga setio sadržaja sna i saslušao Danilovo tumačenje, a Danilo nije propustio da slavu pripiše Bogu. Car je postavio Danila da bude upravitelj Vavilona i šef svih mudraca, drugim rečima, dao mu je položaj odmah do njega samog.

Šta je to toliko značajno za ovaj san i njegovo tumačenje? Značajno je to da je u njemu sadržana istorija ljudske civilizacije, ukratko. San je bio o kipu načinjenog od raznih metala – glava od zlata, prsa od srebra, bedra od bakra, noge od gvožđa a stopala od gvožđa i gline. Zatim je doleteo kamen sa neba koji nije bio bačen ljudskom rukom, udario kip u stopala i pretvorio ga u prah, a sam kamen je postao carstvo koje je ispunilo celu zemlju i čija će vladavina biti zauvek.

Danilo je protumačio da različiti metali predstavljaju različita carstva – zlato je Vavilon, srebro je Medopersija, bakar je Grčka, a gvožđe je Rim. To je poredak četiri svetska carstva, nakon njih više nije bilo ni jednog svetskog carstva. Ono što znamo to je da su iz Zapadnog Rimskog carstva, nakon njegovog raspada u V veku posle Hrista, nastala carstva, tj. države današnje Evrope. Granice su se menjale, carevi, društvena uređenja i sistemi, jedni su bili jači, drugi slabiji. Bilo je pokušaja od strane nekih vladara i vojskovođa da ujedine evropske narode i da od njih načine jedno carstvo, ali im to nije uspevalo! I to sve zbog sna cara Navuhodonosora!?

Sećate se stopala pomešanih od gline i gvožđa? U tome je ključ, jer sva prethodna carstva su predstavljena metalima, dok je peto „carstvo“ razjedinjeno, baš kao što glina i gvožđe ne mogu da se spoje. Međutim, mnogi su tvrdili da je Evropska Unija ujedinjeno „carstvo“. Osnivanjem Evropske Ekonomske Zajednice 1957, započet je proces ujedinjavanja Evrope, i taj proces nije završen do danas zato što se zajednica proširuje priključenjem novih država (čak se i zemlje bivše Jugoslavije trude da postanu članice, ili da barem dobiju status kandidata za ulazak u zajednicu, ako izuzmemo Sloveniju koja je već član EU).

Međutim, ovih sedmica, na svim naslovnim stranama svetskih informativnih agencija, gotovo svakog dana stoje naslovi poput: „Raspad Evropske zajednice“, „Evropska unija ide putem bivše SFRJ“, „EU na pragu recesije“ itd.

Šta je „Evropska unija“? To je ekonomska i politička unija 27 nezavisnih država članica koje su smeštene u Evropi. Prvenstveno su zasnovane na ekonomskim interesima, a zatim i na političkim. Ipak, jasno je svima da jedna Litvanija ili Bugarska (koje su članice Unije), ne mogu biti nikada poput Nemačke, Francuske ili Velike Britanije, ali izgleda da ni druge države nisu dovoljno jake da bi parirale ovim silama, u svakom smislu.

Kriza, koja je pogodila Uniju u drugoj polovini 2011. pokazuje da nije bilo dovoljno ukinuti granice i vize u EU, nego da je bilo potrebno i ukinuti neke loše navike pojedinih zemalja. Zemlje poput Irske, Portugalije, Grčke i Italije, ne mogu ekonomski da stoje pored Nemačke, Francuske ili Britanije, što zbog neracionalnog trošenja, što zbog ekonomske nemoći u poređenju sa najjačim svetskim silama!

Zanimljivo je da je krilatica EU kaže: „In varietate concordia“„Ujedinjeni u različitosti“. Ali da li je tako? Proročanstvo iz Danila 2 kaže: „A što si video stopala i prste koje od gline lončarske koje od gvožđa, biće carstvo razdeljeno, ali biće u njemu tvrđe od gvožđa, jer si video gvožđe pomešano s glinom lončarskom. I što prsti u nogu bijahu koje od gvožđa koje od gline, carstvo će biti nešto jako a nešto trošno… ali neće prionitu jedan za drugoga kao što se gvožđe ne može pomešati s glinom.“ Dan. 2:41-43.

Tekst jasno ukazuje da neće biti u stanju da „prionu“ ili da se sjedine jedni sa drugima zbog razlika u kvalitetu, snazi i prirodi materijala. Baš ta raznolikost ih razjedinju a ne ujedinjuje! Evropska unija se može nazivati „unijom“, ali je poenta što ona nikada neće zaista biti ujedinjena, i to nam ovih sedmica postaje sve jasnije, baš kao i Biblijsko proročanstvo.

Ono što me ovde posebno zanima, nije toliko EU, koliko ono što se događa sa njom, upravo zato što to ukazuje na tačnost biblijskog proročanstva. Vavilon, Medopersija, Grčka i Rim su prošli. Evropski vladari su vekovima pokušavali da se sjedine sklapanjem saveza, brakova, ratovima, primirjima, ekonomski i politički, i još uvek im to nije uspelo. Proročanstvo se ispunjava po svim prorečenim detaljima… Ostaje još jedan – kamen koji će prekinuti tok ljudske istorije, barem onakvim kakvim ga poznajemo i koji će sam postati carstvo na celoj zemlji i koje će trajati do veka, tj. celu večnost. O čemu je reč? O Hristovom carstvu, naravno.

Da li ima prostora za sumnju? Teško! Jer ako se 5/6 proročanstva ispunilo, to znači da će se i poslednja šestina ispuniti, samo je pitanje vremena! Ako me pitate kada – neću znati odgovor, osim – uskoro. Sve ono što se događa u svetu, pa i kriza u EU, pozivi Vatikana da se osnuje nadnacionalna institucija koja će kontrolisati čitav svet u ekonomskoj politici, zatim prirodne katastrofe koje pogađaju sve češće, naš, ionako, ranjeni svet, pokazuje da je „kamen“ koji donosi kraj, blizu.

Propovednik Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit