Adventisti Čikago

Prastari san o Evropskoj Uniji

Postoji jedno proročanstvo staro oko 2,500 godina, u stvari reč je o snu jednog cara, imperatora i osvajača, koji se dugo protivio Bogu svojim egoizmom i ponosom, dok na kraju nije priznao Božju prevlast nad svim moćnicima, carstvima, ljudskom silom i nad samim univerzumom. Možda pogađate da je reč o caru Navuhodonosoru, najslavnijem vladaru vavilonske […]

Fejsbuk prijatelji i prijatelji u realnosti

Novo istraživanje je pokazalo da odrasli ljudi tokom života imaju samo dva bliska prijatelja. U istraživanju koje je napravio Metju Brejširs sa univerziteta u Kornelu, tokom šest meseci je ispitano 2.000 odraslih koji su navodili ljude s kojima su razgovarali o najvažnijim pitanjima u životu. Samo 29 odsto je imenovalo više od dvoje ljudi, 18 odsto […]