Adventisti Čikago

Uvertira za kraj

Ovih dana, sedmica, pa i meseci, u Evropi se dešava jedna od najvećih kriza od Drugog svetskog rata – kriza migranata/izbeglica sa Bliskog Istoka. To je još više produbilo, i ovako duboku, krizu u Evropskoj Uniji koja je počela pre nekoliko godina (a možda i mnogo ranije). Mi smo ranije pisali na ovu temu (Prastari […]

Da li bi Nojeva barka zaista mogla da plovi noseći sve životinjske vrste?

Naime, iako deluje gotovo nemoguće da pripadnici svih vrsta na planeti mogu da stanu na jednu barku, naučnici su izračunali da je takva barka zaista mogla da plovi – čak i s po dva primerka svake životinje. Nakon što su utvrdili tačne dimenzije broda, na osnovu podataka do kojih su došli analiziranjem Starog zaveta, studenti fizike na […]