Adventisti Čikago

U akciji za Isusa!

Od 14-19. juna 2011. održana je prva misionska konferencija Jugoistočne evropske unije u apartmanskom naselju “Sunčani vrhovi” na Kopaoniku. Moto konferencije je bio: “U akciji za Isusa”.

Cilj konferencije bio je trostruki: osnaživanje duhovnog života učesnika, motivacija za aktivno uključivanje u misiju crkve, i obuka za razne vidove evangelizacionih aktivnosti. U prelepom ambijentu ovog poznatog konferencijskog centra učesnici su imali priliku da se duhovno osveže, ali i fizički odmore.

Glavni predavači su bili sledeći: (1) Džonas Arajz, sekretar pri odeljenju za propovedničku službu u Generalnoj Konferenciji; (2) Janoš Kovač-Biro, sekretar za misionstvo pri Transevropskoj diviziji; (3) Geri Blančard, koordinator za osnivanje novih crkava u Severnom Teksasu; i (4) Adrian Bokaneanu, pastor iz Rumunije.

Broj učesnika zajedno  sa decom kretao se oko 550, dok se tokom vikenda ovoj grupi priključilo još oko 100 braće i sestara.

Ova konferencija je istakla strateške naglaske misionskog rada u našoj Uniji: aktivnu uključenost verništva u misionski rad, osnivanje novih crkava, rad malih grupa i zdravstveni evangelizam.

Svi zainteresovani moće će od jeseni da nabave video snimke bogosluženja, radionica i plenarnih predavanje preko medija centra naše Unije.

Izvor: ADIC

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit