Adventisti Čikago

Logika torture

Jedan autor je to nazvao „demokratizacijom nasilja“. Naime, u prošlosti, samo su države i vlade držale monopol nad primenom nasilja, bez obzira da li se radilo o kažnjavanju neposlušnih pojedinaca ili čitavih grupa, organizovanju vojske ili vođenju ratova. Danas, to „pravo“ pripada svakoj radikalnoj grupi ili pojedincu. Danas je svako u stanju da na internetu […]