Adventisti Čikago

Sigurnost u nesigurnom svetu

Ako biste mogli izabrati jednu reč da opišete stanje uma ove generacije, koja bi to bila? Ja bih izabrao reč „nesigurnost”. Čini se da je više ljudi nesigurno povodom budućnosti nego ikada pre. Oni nisu sigurni da li će neki besmisleni teroristički napad ili neprijateljski nastrojena nacija iznenada ugasiti njihove živote. Oni su nesigurni da li ćemo iznenada biti zbrisani sa zemljinog lica zbog nuklearnog rata ili će nas najpre uništiti globalno zagrevanje.

Za milione ljudi, ovaj osećaj nesigurnosti je krajnje lične prirode. Oni nisu sigurni odakle će doći njihov sledeći obrok ili gde će noćas spavati. Ljudi su nesigurni povodom svog zdravlja, braka i budućnosti. Duboko u strukturi njihovih bića, tamo unutra gde je stvarno važno, oni su uznemireni zbog onoga što sledi. Imaju osećaj nelagodnosti prema onome što dolazi na ovaj svet. Ozbiljno su zabrinuti u kakvoj vrsti sveta će odrastati naša deca i gde ide ovo društvo.

Moralni principi koji su se nekada uzimali zdravo za gotovo danas se dovode u ozbiljnu sumnju. Moralni temelji društva kao da se urušavaju. Veoma malo toga je sigurno. Mnogi su izgubili nadu u svetlu sutrašnjicu i pozitivnu budućnost. Neko je rekao: „Možete danima da živite bez hrane, satima bez vode, minutama bez vazduha, ali nimalo bez nade”.

Očajni ljudi postupaju očajnički

Opšti nemir u našem društvu, unutrašnji osećaj da nešto nije u redu i da je malo toga sigurno, strah povodom budućnosti, stvorio je osećaj beznadežnosti. Beznadežnost je navela milione da dožive tešku depresiju, koja utiče na 20% svetske populacije u određenom životnom periodu. Svetska zdravstvena organizacija predviđa da će se do 2020. godine depresija izjednačiti sa oboljenjima srca kao zdravstveni poremećaj sa najvećim teretom bolesti u svetu. Otprilike svakih 40 sekundi negde u svetu jedna osoba izvrši samoubistvo, a globalne stope samoubistava povećale su se za 60% u proteklih 45 godina.

Antidepresivi zarađuju oko 6 milijardi dolara godišnje širom sveta. Samo u Sjedinjenim Državama, medicinski profesionalci prepisuju preko 270 miliona recepata za antidepresive svake godine. U očajanju, mnogi se okreću alkoholu, i prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, oko 140 miliona ljudi širom sveta pati od poremećaja izazvanih alkoholom.

Nada donosi razliku

Kada izgubimo nadu, nad glavom nam vise mračni oblaci očajanja. Budućnost deluje nesigurno i mračno. Ali nada nas vodi iz onoga što jeste u ono što bi moglo da bude. Nada boji sutrašnjicu blistavim bojama. Ona uzdiže naš duh iz blata gore ka nebesima. Vilijem Šekspir je pisao: „Mizerni nemaju nikakav drugi lek osim nade”.

Nada nije samo neka maglovita težnja za boljom budućnošću. Drevni spisi predstavljaju nadu kao snažno, pouzdano očekivanje zasnovano na nepromenljivim Božjim obećanjima. Apostol Pavle, pišući biblijsku knjigu Poslanica Rimljanima, tvrdi da, „šta se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nadu imamo” (Rimljanima 15,4).

Božja obećanja otkrivaju nadu za danas, sutra i zauvek. Ona govore sa sigurnošću u nesigurnom svetu. Ona govore o nadi našem zabrinutom umu i o miru našem uznemirenom duhu.

Biblija otkriva da je Bog svakoga od nas stvorio po svom liku i da teži da živimo radosnim, izobilnim životom. (1.Mojsijeva 1,27; Jovan 10,10). Mi smo njegovo vlasništvo. On obećava da nas neće napustiti ili ostaviti. (Jevrejima 13,5–6)

Iako se suočavamo sa izazovima i život možda ne ide onako kako smo planirali ili želeli, Božja obećanja su sigurna. Drevni prorok Isaija iznosi sledeće uverenje: „Ko se Tebe drži, čuvaš ga jednako u miru, jer se u Tebe uzda” (Iasija 26,3). Prorok nastavlja sledećim rečima ohrabrenja: „Ne boj se, jer sam ja s tobom; ne plaši se, jer sam ja Bog tvoj; ukrepiću te i pomoći ću ti, i podupreću te desnicom pravde svoje” (Isaija 41,10). Naša sreća nije zasnovana na obmani da nam se ništa loše neće dogoditi, ili na mitskom snu da je svaki dan bolji od prethodnog. U stvarnosti, loše stvari se često događaju dobrim ljudima.

Živimo u slomljenom svetu. Bolest, patnja i siromaštvo utiču i na pravedne i na nepravedne. Ali postoji razlika: oni koji svoju veru polažu u Boga ispunjeni su nadom. Mi našu nadu utemeljujemo u Bogu koji nas nikada neće izneveriti (Jevrejima 6,18). Nada je ukorenjena u Bogu koji pati sa nama u našim nevoljama i teškoćama (Isaija 63,9). Ona ima svoj temelj u Hristu koji je nekada živeo u ljudskom telu, koji nas razume i jača u svim našim nevoljama (Jevrejima 4,15). On se saoseća sa nama u našim suzama. On je došao da nam obezbedi nadu za bolje sutra. Kroz Hrista, dar večnog života je naš (Jovan 3,16). On je naša nada (1.Timotiju 1,1). Verom, dok prihvatamo dar večnog života koji On dragovoljno nudi, gledamo iznad problema ovog života u večnu zajednicu i trajnu radost koju nam On milostivo nudi.

Dva velika događaja nade

Čitava Biblija usmerena je na dva događaja – prvi i drugi Hristov dolazak. On je jednom došao da nas iskupi od krivice, osude i posledice greha. „Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem” (Rimljanima 6,23). On će ponovo doći da nas izbavi od prisustva greha. Jednog dana Isus će se vratiti u slavi da nas odvede kući. On je objavio: „Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući Oca mog. A da nije tako, kazao bih vam; idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi da i vi budete gde sam ja” (Jovan 14,1–3).

Dozvolite danas da se vaše srce ispuni nadom. Jednog dana, uskoro, Isus će doći i okončaće bol i nevolje. Životni problemi i teškoće će se završiti a mi ćemo živeti večno sa Njim. U nesigurnom svetu, Njegova obećanja su sigurna. Zašto sada ne pognete glavu i zahvalite Mu za Njegova divna obećanja, izgovarajući ovu jednostavnu molitvu?

Molitva

Dragi Isuse,

Sada Ti otvaram svoje srce. Ispuni me osećanjem sigurnosti da su Tvoja obećanja istinita. Pomozi mi da ih lično shvatim i živim u nadi spasenja kroz Isusa Hrista i sigurnost da si Ti sa mnom svakog dana, da me jačaš i hrabriš. Verujem da mogu verom živeti srca ispunjenog nadom, siguran da ćeš jednog dana uskoro Ti doći da me odvedeš kući da radosno živim sa Tobom večno.

U Isusovo ime, amin.

(Videlo)

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit