Adventisti Čikago

@Pontifex

12. decembra ove godine, papa Benedikt XVI će početi da „tvituje“ na šest jezika sa svoje lične adrese @Pontifex, izveštava Huffington Post. Papa će koristiti format pitanja-odgovori, fokusirajući se na odgovore na pitanja o veri – u 140 karaktera.

Papa je svoj prvi tvit poslao prošle godine sa vatikanske adrese prilikom pokretanja informativnog portala Svete stolice. Vatikanski savetnik za komunikacije Greg Burke, izjavio je na novinarskoj konferenciji da je adresa @Pontifex izabrana za ličnu adresu pape zato što, ne samo da znači papa na latinskom, nego isto tako i graditelj mostova, sugerišući jedinstvo.

Iskreno, raduje me kada jedan 85-o godišnjak ide ukorak sa vremenom, a posebno tako značajan religijski vođa, kao što je papa. Verujem da bi svaka značajnija ličnost trebalo da ima svoju tvit adresu sa mogućnošću pitanja i odgovori, gde bi vernici, građani, i ostala lica mogla da postave pitanja, pošalju određene ideje ili rešenja.

Međutim, poenta mog komentara na ovu vest nije mogućnost koju tviter nudi, nego ime koje je gospodin Benedikt XVI izabrao za svoju tvit adresu @Pontifex, kao i reakcija na ono što je gospodin Burke kazao po pitanju te iste adrese.

Burke je kazao da „Pontifex“ znači papa na latinskom, ali isto tako i graditelj mostova! Da li je tako?

Titulu „papa“, rimski biskupi su počeli da koriste u IV veku, a prvi je bio biskup Siricius (384-399). Papa (gr. papas) jednostavno označava oca, tj. tata, a ne reč „pontif“ ili „pontifex“. Ova titula se koristi isključivo od strane rimskog biskupa, tj. lidera Rimokatoličke crkve, „naslednika“ Sv. Petra, Isusovog apostola, i, po tradiciji, prvog biskupa u Rimu. Zanimljivo je da biblijski ne možemo dokazati da je Petar ikada bio u Rimu, a posebno da je bio rimski biskup, tj. da je ostavio naslednika nakon sebe. Tradicija ukazuje na to da je Petar posetio Rim i da je tamo bio razapet na Vatikanskom brežuljku u toku Neronovog progona hrišćana.

Drugo, na osnovu istorijskih dokumenata veoma jasno možemo da zaključimo da titula Pontif, tj. Pontifex Maximus ima pagansko poreklo i označava paganskog prvosveštenika u Veću Pontifa. Titula na latinskom jeziku znači „najveći graditelj mostova“ između bogova i ljudi. Titula je, takođe, označavala i moćnog ili apsolutnog vladara tako da su se njome, pored sveštenika, kasnije koristili i rimski vladari (poslednji je bio Konstantin Veliki), jer Pontifex nije bio samo sveštenik, već političko-religijska figura. Prvi rimski biskup, ili papa, koji se okitio ovom titulom bio je Lav I (440-461).

Pored ovih najprepoznatljivijih titula, „papa“ i „pontifex maximus“, rimski biskup poseduje i druge titule kao što su: „namesnik/zamenik Isusa Hrista“, „naslednik ili princ apostola“, „vladar države Vatikan“, „sluga slugama Božjim“, „njegova svetost“, „sveti otac“, itd. Zašto je ovo važno da znamo? Prvo zato što se apostol Petar nikada nije okitio ovim titulama, kao ni drugi apostoli. Sam Isus Hristos nikada na sebe nije uzeo titulu „sveti otac“, a za svog namesnika je postavio Duha svetog: „A utešitelj Duh sveti, kojega će Otac poslati u ime moje, on će vas naučiti svemu.“ Jovan 14:26. Drugo, zato što je ovo ispunjenje biblijskog proročanstva iz Otkrivenja 13. glave.

„I stadoh na pesku morskome; i videh zver gde izlazi iz mora, koja imaše sedam glava, i rogova deset, i na rogovima njezinim deset kruna, a na glavama njezinim imena hulna.“ Otkrivenje 13:1.

Sasvim je očigledno da su neke od titula, ni manje ni više nego, hula na Boga. Zašto? Zato što samo Bogu pripadaju titule „Sveti Otac“ i „Njegova Svetost“, kao i „Namesnik/Zamenik Sina Božjeg“. Rimski biskup ih je sve prigrabio za sebe huleći na taj način na Boga i ispunjavajući proročanstvo iz 13 glave Otkrivenja. Ohrabrujem vas da pročitate ovo poglavlje u kojem ćete prepoznati i druge karakteristike ove zveri koja je ustala protiv Boga i Njegovih sledbenika, koja ih je vekovima proganjala, zlostavljala i ubijala, koja je pokušala da promeni vremena i zakone Božje, koja je uspotavila svoju političku i duhovnu vlast u celom svetu i vladala uz pomoć terora i manipulacija.

Kada papina adresa na tviteru bude aktivirana, budite slobodni, postavite mu pitanje vezano za hrišćansku veru, recimo: „Gospodine Racinger, kome pripada titula ‘namesnik Sina Božjeg’?“ Ili recimo: „Zašto je katolička crkva promenila biblijsku subotu na nedelju?“ A kada dobijete odgovor (ako ga dobijete), pošaljite ga i meni. Zanima me kakav će on biti!

Propovednik Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit