Adventisti Čikago

Papa u proročanstvu

Papa-u-proročanstvuKratko nakon što je Benedikt XVI objavio svoju odluku da se povuče sa pozicije poglavara Rimokatoličke crkve, oblaci su se navukli oko Vatikana i munja je udarila u kupolu bazilike Sv. Petra! Mnogi su se pitali da li je ovo bila samo igra slučaja ili zloslutni predznak nove ere. Šta vi kažete?

Malo hrišćana danas pamti zašto su se protestanti pobunili. Dozvolite da objasnim!

Ovo je već bila veoma značajna godina za katoličku crkvu, koja je počela iznenadnim povlačenjem pape Benedikta XVI. Stari pontif navodio je loše zdravlje kao razlog povlačenja, ali se mnogi pitaju da li se još nešto krije iza toga.

Već nekoliko godina, Vatikan potresaju skandal za skandalom. Misteriozno ubistvo usred Vatikana 2005, i naravno rašireno zataškavanje slučajeva sveštenika pedofila. Zatim su svetski mediji objavili veoma osetljive vatikanske dokumente koje je otkrio papin lični batler. Neki špekulišu da je Benedikt „pao na sopstveni mač“ u pokušaju da se oslobodi nelojalnog kabineta u jednom brišućem pokretu.

Novi papa, staro proročanstvo

A tada, 3.3.2013. „čitav svet se zadivio“ dok je posmatrao kako se beli dim izvija iznad Sikstinske kapele u Rimu i kada je argentinski kardinal Horhe Begroljio predstavljen kao novi papa. Ovo nije bilo značajno samo za 1,2 miliona katolika širom sveta, to što je prvi papa sa američkog kontinenta i prvi koji će nositi ime Franja – međutim, ovo bi posebno trebalo da bude alarmantno za protestante da je ovaj jednostavni i ponizni čovek prvi jezuita izabran za papu. Ovo ima duboke implikacije!

Poznato nam je da su Luter, Kalvin, Cvingli, Noks, Edvards, Henri, Klark, Vesli i Spurdžon – samo neke smo naveli – identifikovali Rimokatoličku crkvu kao zver iz Otkrivenja 13. glave i papstvo kao antihrista. Tokom Reformacije, hiljade katolika se vratilo Pismu i otkrilo istinu o Isusu. Na žalost danas, većina protestanata i evanđeoskih hrišćana ima istorijsku amneziju, svi su zaboravili šta ih razdvaja od katoličanstva.

Molim vas, nemojte me shvatiti pogrešno. Papa Franja može biti apsolutno divna osoba i ja podržavama njegovu skromnost i konzervativne poglede na brak i abortus. Šta više, očekujem da ću sresti na milione bivših i sadašnjih katolika na nebu. Zapamtite da mi ovde ne govorimo o karakterima ljudi, nego o katoličkim službenim pogledima u odnosu na Sveto Pismo.

Na primer, pogledajte papsku tvrdnju da je papa Bog na zemlji! „Na ovoj zemlji, nama pripada i mi držimo mesto Boga Svemogućeg.“ – Papa Lav XIII

Istorija Jezuita

Većina ljudi ne zna da, kandidat, pre nego što u potpunosti može da bude primljen u jezuitski red, ima obavezu da dâ svečanu zakletvu zapečaćenu krvlju u kojoj se obavezuje da će se infiltrirati, potkopavati i rušiti protestantsku veru. Zatim dobijaju naredbu od svojih pretpostavljenih: „Idite, dakle, po celom svetu i uzmite posede svih zemalja u papino ime. Onaj koji ga ne bi prihvatio kao Isusovog namesnika … neka bude proklet i neka se istrebi.“ (Didier, Charles, Subterranean Rome, 1843).

Ovo je razlog zbog čega sam veoma iznenađen kada čujem mnoge protestantske lidere kako se ulizuju novom papi. Da li su zaboravili da je jezuitski red bio osnovan kao vojska 1540. sa posebnom namenom da unište veru protestanata? Deo njihovog zaveta je „činiti i voditi neprestani rat, tajno i otvoreno, protiv svih jeretika, i protestanata.“ (Didier)

Zar ne bi trebalo da nas barem malo zabrinjava, nas protestante, da je jezuita izabran za papu? Autor knjige „Velika borba“ načinio je ovaj izuzetan komentar u vezi jezuita:

„Kada su prve pobede reformacije prošle, Rim je prikupio nove snage u nadi da će uspeti da je uništi. U to vreme osnovan je jezuitski red, najsuroviji, najbezobzirniji i najmoćniji od svih branitelja papstva. Oslobođeni svih zemaljskih veza i opšteljudskih interesa, mrtvi za zahteve prirodnih naklonosti, potpuno ućutkanog razuma i savesti, jezuiti nisu priznavali nikakva pravila, nikakvu vezu, osim one koja ih je povezivala s njihovim redom, i nikakve dužnosti osim da ojačaju njegovu moć.“ (Velike borba, 234).

U stvari, Jezuiti su oni koji su izmislili seriju knjiga pod naslovom „Left Behind“, interpretaciju proročanstava popularizovanu kroz ove naslove, a sada i pretočenu u film poduprt zvezdama iz Holivuda.

1559. godine, kada su se katolici u masama obraćali pod učenjem reformatora, Tridentski sabor (koncil) pozvao je jezuitskog sveštenika i doktora teologije – Franciska Riveru (1537-1591) iz Španije – i dao mu u zadatak da stvori prihvatljivu alternativu Luterovim učenjima. Ovaj briljantni jezuitski sveštenik izmislio je kompletno drugačiju interpretaciju proročastva koji skreću pažnju sa pape kao antihrista.

Začuđujeće je, ali 450 godina kasnije, skoro 96% svih protestantskih hrišćana odbacilo je ono što su reformatori naučavali i prihvatili su jezuitsko tumačenje proročanstava! Oni su propustili da razumeju đavolsku misiju jezuita, koji čine sve što je potrebno da bi uništili načela protestantske vere – čak i ako to znači da ga razbiju iznutra.

Protestantska amnezija

Da li ste znali da su nekada, američki predsednici bili veoma pažljivi prilikom izbora članova Vrhovnog Suda Amerike – birali su samo protestante! Želeli su sudije koji će savesno štiti principe religijske slobode koji podupiru Ameriku. Ali, u interesu političke korektnosti, sve se to promenilo pre četrdesetak godina. Penzionisanjem sudije Vrhovnog Suda, Jona Pola Stivensa, 2010. godine, u Vrhovnom sudu nema više ni jednog protestanta. Ni jednog! Većina su rimokatolici – njih 6, dok su troje Jevreji. Stvari se radikalno menjaju!

Velika Borba 563-565: „Protestantske Crkve nalaze se u velikoj tami, jer bi inače prepoznale znake vremena. Rimska crkva je dalekosežna u svojim planovima i načinu delovanja. Ona se služi svim sredstvima da proširi svoj uticaj i poveća svoju moć da bi se pripremila za surovu i odlučnu borbu da ponovo zadobije prevlast u svetu, da obnovi progostva i ukine sve što je protestantizam postigao.“ (Velika Borba, 565.566).

Naravno, Vatikan ima internacionalni uticaj zato što on nije samo crkva – Vatikan i politička sila! 1929 godine, Vatikan je uspotavljen kao nezavisna država manja od terena za golf, u okviru grada Rima. Manje od 1000 ljudi živi u ovoj „zemlji“ kojom vlada papa.  Međutim, uprkos njegovoj maloj veličini, Vatikan rukovodi velikom internacionalnom moći, kontrolišući ogromno bogatstvo kroz svoju vlastitu banku i primajući pohlepne ambasadore i stada turista na svoja vrata iz celog sveta.

Ovim globalnim uticajem se pažljivo rukovodi u cilju proširivanja njihovih učenja.  Problem je time veći zato što ono što Rimokatolička crkva naučava nije ništa drugo nego kršteni paganizam pomešan sa hrišćanskom tradicijom. Na žalost, mnogi protestanti danas su krivi jer dozvoljavaju kulturi i osećanjima da prevladaju nad jasnim biblijskim učenjem, menjajući slogan „samo Pismo“ za tradiciju ljudi.

Šta je sledeće?

Svet sada ima prvog papu sa mogućnošću da ujedini katoličke i protestantske svetove – čak ga i štampa naziva „narodnim papom“! Ovo je ono što nam Otkrivenje 13. glava kaže da će se dogoditi. Evo još jednog citata iz knjige „Velika borba“ (588) – „Kada protestantizam u Sjedinjenim Američkim Državama pruži ruku preko provalije i prihvati ruku spiritizma, oni će premostiti i ambis da bi se rukovali s rimskom silom i pod uticajem ovog trostrukog saveza, ova zemlja krenuće stopama Rima i pogaziti prava savesti. Tada ćemo znati da je došlo vreme čudesnog sotoninog delovanja i da je kraj blizu.„

Nadam se da vam ne smeta moj naglasak na proročanstvu, ali na žalost, tek poneki glas se čuje sa protestantskih propovedaonica koji govori o jezuitskoj agendi danas. Apostol Petar je zapisao: “Zato se neću olenjiti opominjati vam jednako ovo, ako i znate i utvrđeni ste u ovoj istini; jer mislim da je pravo dokle sam god u ovom telu da vas budim opominjanjem.“  2. Petrova 1:12.13.

Ljudi današnjeg vremena moraju biti opomenuti i upozoreni, baš kao i članovi Božje crkve, jer „vremena malo ima“.

Pastor Doug Batchelor (preveo i uredio pastor Milenko Tanurdžić)

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit