Adventisti Čikago

Neobično dete

“I gle, začećeš i rodićeš sina, i nadenućeš mu ime Isus. On će biti velik i zvaće se Sin Svevišnjega, i daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida, te će vladati nad domom Jakovljevim doveka, i njegovom carstvu neće biti kraja.” Luka 1:31-33 E.Č.

Iako je Marija možda bila uznemirena (Luka 1:29) i uplašena (stih 30) zbog pojave anđela Gavrila i njegove objave o neočekivanom rođenju, ona je takođe morala biti potpuno zapanjena prirodom obećanog deteta. Uglavnom je verovatno bila zbunjena pred opterećenjem informacija koje je dobila u nekoliko kratkih trenutaka — informacijama koje ne samo da će nepovratno promeniti njen život već i promeniti tok svetske istorije.

Gavrilo govori Mariji najmanje pet važnih stvari u stihovima 31-33 o detetu koje će začeti. Prvo, to bi bio dečak. To su uvek bile dobre vesti u jevrejskom domu. Dok su devojke bile dobrodošle, rođenje sina značilo je da će se porodično prezime nastaviti i da će na kraju biti još jedna jaka leđa koja će pomoći porodici da se izdržava u borbi za egzistenciju. U patrijarhalnoj porodici rođenje sina predstavljalo je vrhunac u životu majke.

Ali kakav bi ovaj sin bio! Druga tačka u objavi anđela je da će njegovo ime biti Isus, grčki oblik jevrejskog imena Jošua, što znači „Jahve spasava“ ili „Bog spasava“. I, naravno, svi Jevreji su bili svesni istorijske uloge Isusa Navina u tome što je bio Božji agent u osvajanju Palestine i uspostavljanju svog naroda tamo.

Tako bi samo ime dodeljeno dečaku imalo važne prizvuke. A Gavrilo će ispuniti te prizvuke na način koji je teško zamisliv ljudskom umu. On dalje objavljuje da će ovaj Isus (1) biti „Sin Svevišnjega“, (2) “daće mu Gospod Bog presto njegovog oca Davida“ i (3) da “njegovom carstvu neće biti kraja”.

Tim kratkim frazama Gavrilo je rekao Mariji da ona neće biti samo majka dugo očekivanog Mesije, već da će Mesija biti božanski. Evo nove ideje. Jevreji su na Mesiju gledali kao na velikog čoveka poput Davida, ali ne kao na Boga. Sve u svemu, najava je bila fantastičnih razmera. Kako biste se osećali da ste imali takvo iskustvo? Sporedna stvar u vezi sa Marijinom pričom je da je Bog koristio tako skromnu devojku u svoje svrhe. I to je važna vest za tebe i mene. Bog nas takođe može uključiti u svoj veliki plan ako Mu to dozvolimo.

Tekst priredio: propovednik Pavle Korać

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit