Adventisti Čikago

Mesto u nizu

Mesto u nizu

“Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru s bezumlja.” (Priče 10:21)

“Uprkos sveopštoj pokvarenosti postojao je niz svetih ljudi, uzvišenih i oplemenjenih zajednicom s Bogom, koji su živeli u zajednici s Nebom. Bili su to ljudi velikog intelekta, prekrasnih osobina. Njihov zadatak je bio velik i svet — da razviju karakter pravednosti, da iznose pouku o pobožnosti, ne samo ljudima svog vremena već i budućim naraštajima. Samo je nekoliko najpoznatijih ljudi spomenuto u Svetom pismu, ali tokom vekova Bog je imao verne svedoke, svetkovatelje iskrena srca.” (Patrijarsi
i proroci, 6. poglavlje — Set i Enoh – E.G.W)

Bog je sa nama

Koliko su se puta oni koji su verovali Božijoj Reči, iako sami po sebi potpuno bespomoćni, oduprli sili celog sveta — Enoh, neporočan u srcu, svet u životu, držeći se čvrsto svoje vere u pobedu pravednosti nasuprot pokvarenom i ismevačkom naraštaju; Noje i njegov dom nasuprot ljudima svoga vremena, ljudima najveće fizičke i mentalne snage i najnižeg morala; deca Izrailjeva kod Crvenog mora, bespomoćno, uplašeno mnoštvo robova, nasuprot najmoćnijoj vojsci najmoćnijeg naroda na kugli zemaljskoj; David, dečak pastir, kome je Bog obećao presto, nasuprot Saulu, tadašnjem vladaru, odlučnom da zadrži svoju vlast; Sedrah i njegovi drugovi u vatri, a Navuhodonosor na prestolu; Danilo među lavovima, njegovi neprijatelji na visokim položajima u carstvu; Isus na krstu i jevrejski sveštenici i glavari koji čak i rimskog namesnika prisiljavaju da ispuni njihovu volju; Pavle u lancima, vođen da umre smrću zločinca i Neron, nemilosrdni vladar svetske imperije.

Viklif i Hus, Jeronim i Luter, Tindal i Noks, Cincendorf i Vesli, i mnoštvo drugih svedočili su o sili Božije Reči nasuprot ljudskoj sili i politici koja podupire zlo. Oni pripadaju pravom plemstvu sveta. To je Njegova prava carska loza. Današnja omladina pozvana je da zauzme svoje mesto u toj lozi. (Vaspitanje – E.G.W)

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit