Adventisti Čikago

Lijek za zabrinutost

U današnje vrijeme se često dešava; U prostoriji punoj ljudi, začuje se pristigla SMS poruka ili zazvoni telefon. Kao odgovor na to, neko ustane i napusti prostoriju kako bi obavio važan razgovor. Nešto zahtijeva momentalnu pažnju i jedan telefonski poziv to može da riješi.

Život je ispunjen stvarima koje zahtijevaju trenutnu pažnju. Problemi, prepreke i nevolje proizvode zabrinutost koja nam oduzima mir. Bog ne želi da se ovo dešava i zato je obezbijedio način na koji možemo momentalno da se povežemo sa Njim kada nas obuzme zabrinutost.

Zabrinutost je Božji SMS koji nas opominje da je vrijeme da razgovaramo sa njim o situaciji koja nas brine. Bog nas poziva da mu dođemo u molitvi kada brige prijete i On obećava da će obnoviti mir u nama. Pozvani smo da dođemo Bogu sa bilo kakvim zahtijevom, velikim ili malim. Nijedan problem nije toliko velik da Bog ne može da ga riješi, i nijedan problem nije toliko mali da bi bio nevažan u Njegovim očima. Ako ima nešto što vas brine, to brine i Boga.

Priđi mu sa zahvalnošću. Zahvalnost proizlazi iz podsjećanja na to ko je Bog, i onoga što On čini za nas. Sjeti se da je Bog ljubav i da nas ništa ne može razdvojiti od Njega (1.jovanova 4,16). Sjeti se da je Bog moćan i da je Njegova snažna desnica naša zaštita (Psalam 60,5). Sjeti se da te Božja milost i dobrota prate u svim danima tvog života (Psalam 23,6), i da za to treba da si uvijek zahvalan.

Rezultat molitve je mir – Božji mir koji prevazilazi svaki um. Mir koji ljudi sami ne mogu omogućiti. Bog ne samo što se brine za situacije koje mu predamo u ruke, On radi u našim srcima i mislima kako bi nas sačuvao u Isusu Hristu.

Da li čuješ svoj poziv, da li te Bog poziva kroz neku brigu u tvom životu? Poveži se sa njim momentalno. Nemoj odlagati! Biće Mu drago ako dođeš, jer te je On pozvao i želi da ti da predivan mir.

Razmisli:

Kako si se postarao za svoje brige i probleme u prošlosti. Da li možeš poboljšati način na koji se ophodiš prema problemima na osnovu stiha koji smo čitali na početku? Koji znaci ti mogu potvrditi da si postupio prema svojim problemima na Bogu ugodan način?

Moli se:

Slavi Boga, onoga koji čuje molitve, onoga koji ti daje mir, onoga koji čuva tvoje srce i misli u Isusu Hristu.

Traži od Boga da ti oprosti za svaki put kada nisi postupio ispravno u rješavanju svojih problema.

Zahvali Bogu za mir koji ti daje usred uzburkanih životnih situacija. Traži od njega da ti da mir i vodi tvoje srce i misli u pravom smijeru.

Djeluj:

Identifikuj jednu stvar ili situaciju oko koje si sklon da se najviše brineš. Stavi je na svoju listu molitava. Ne zaboravi da se zahvališ Bogu za svaki blagoslov i pomoć koju ti je do sada pružio sa tim problemom.

„Gospod je blizu. Ne brinite se nizašta, nego u svemu molitvom i moljenjem i zahvaljivanjem da se javljaju Bogu iskanja vaša. I mir Božji koji prevazilazi svaki um, da sačuva srca vaša i misli vaše u Gospodu Isusu.“ Filibljanima 4,6.7

Prevod i obrada: Jadranka Uzelac

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit