Adventisti Čikago

Kao kap vode u moru

moreVeć šest hiljada godina čovječanstvo ratuje između sebe i stalno stavlja nove prepreke na put poznanja Boga. Napredak u nauci, ekonomiji i moći je daleko važniji od stanja duše i duha naprednog čovječanstva 21. vijeka.

Pjesnik R.O. Wiemer kaže: “Možeš da letiš na Mjesec, ali time na Zemlji neće biti prijatnije.” Grijeh i zlo se množi na ovoj planeti. Sebičnost, zloba, želja za vladanjem nad drugim, rasna i klasna diskriminacija rastu iz dana u dan, iz godine u godinu. O Bogu i o dolasku Njegovog Sina Isusa Hrista – Sudije živih i mrtvih se ne govori dovoljno.

Gledajući našu zemlju, novorođeni hrišćani su kao kap vode u moru. Međutim, ova istina ne treba da nas pokoleba u nagovještavanju Cara, koji treba da dođe. Isus je svoju Crkvu uporedio sa svjetlom i sa solju.

Jedna karakteristika ova dva elementa jeste upravo njihova moć, koju imaju i onda kada su u malim količinama. U mrklom mraku ako se pojavi i mali izvor svjetla, on je vidljiv, mrak ga ne može progutati, ugušiti – on biva jasno vidljiv. Malo soli, koliko prođe među prste, daće ukus cijeloj čaši vode. Ovo nam govori da snaga ovih stvari nije u količini, već u njihovom činjenju, tj. u onome što jesu. Svjetlo uvijek daje svijetlo, a so uvijek daje slanost.

Stoga, ohrabrimo se. Moguće je da “kap” hrišćana, koji imaju Hrista u sebi, promjene izgled ove zemlje. Da bi se to zaista ostvarilo, ostaje samo pitanje ispred te “kapi”. Hoće li ta “kap” da se upusti u avanturu “miješanja” sa morem, tj. hoće li krenuti da otvoreno djeluje na njegov karakter?

I stih iz Pisma kaže: „A kad vas vode i predaju, nemojte unapred brinuti šta ćete govoriti, nego što vam se da u onaj čas to govorite; jer nećete vi govoriti nego Duh Sveti.” (Mar.13.11-Čarnić).

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit