Adventisti Čikago

Ima nade

Ima nade

“A sve ovo događalo se njima za primer, ali je napisano za upozorenje nama, kojima su poslednja vremena blizu.” 1. Kor. 10:11 (E.Č.)

Gunđanje Izrailjaca u pustinji, njihove pobune i nezadovoljstvo, silna čuda učinjena u njihovu korist i kazne koje su primili zbog idolopoklonstva i nezahvalnosti prema Bogu, sve je to zapisano za naše dobro. Primjer Izrailjaca zapisan je kao opomena Božijem narodu da ne bismo sličnim nevjerovanjem izazivali Božiji gnjev kao i oni. Da u biblijskoj istoriji nisu zapisani grijesi Izrailjaca, već samo njihove vrline, ona nam ne bi pružala takve sveobuhvatne pouke kakve danas imamo.

Mudrost u poniznosti

Kad bi pripadnici Božijeg naroda pravilno cijenili Njegovo postupanje s njima i prihvatali Njegove pouke, pronašli bi siguran put i svjetlo koje bi ih vodilo kroz tamu i obeshrabrenje. Davida je Božije postupanje naučilo pravoj mudrosti i on se ponizio pred kaznom Svemogućeg. Prorok Natanailo je Davidu vjerno prikazao njegovo pravo stanje, otkrio mu njegove grijehe, i na taj mu način pomogao da ih prizna i odbaci. Ponizno je prihvatio savjet i ponizio se pred Bogom. „Zakon je Gospodnji savršen,“ uzviknuo je on, „osvjedočava i krijepi dušu.“ (Psal. 19:7 D-K)

Predočeni grijesi

Griješnici koji se kaju nemaju razloga za očajanje zbog toga što im je ukazano na njihove prijestupe i što su upozoreni na opasnost. Ovi napori pokazuju koliko ih Bog voli i koliko ih želi spasti. Da bi naslijedili vječni život, oni trebaju da poslušaju Njegov savjet i da vrše Njegovu volju. Bog predočava grijehe svom zabludjelom narodu da bi pod svjetlom božanske istine mogao sagledati njihovu veličinu. Njegova je dužnost da ih zauvijek odbaci.

Bog je i danas moćan da spasi od grijeha kao i u vrijeme patrijarha, Davida, proroka i apostola. Brojni primjeri zabilježeni u svetoj istoriji kada je Bog izbavio svoj narod od njegovih prijestupa, trebaju podstaknuti hrišćane u današnje vrijeme da prime božanske pouke i usavrše karakter koji će izdržati pomno ispitivanje suda.

Odlomci “Svjedočanstva za Crkvu 4”

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit