Adventisti Čikago

Da bismo bili ohrabreni

Da bismo bili ohrabreni

“Sve, naime, što je unapred napisano, napisano je nama za pouku, da strpljivošću i utehom Pisma imamo nadu.” (Rim. 15:4 E. Čarnić).

Izvještaji zabilježeni u Bibliji opisuju živote stvarnih osoba. Od Adama preko sljedećih naraštaja, sve do vremena apostola, imamo jasan, istinit izvještaj o stvarnim događajima i iskustvima biblijskih osoba. Činjenica da nadahnuta istorija iznosi pojedinosti iz života koje kaljaju moralni karakter dobrih ljudi predmet je čuđenja mnogih. Nadahnuti pisci nisu spriječili da stranice svete istorije budu potamnjene izvještajima o ljudskim slabostima i pogreškama. 

Jedan od najboljih dokaza u prilog vjerodostojnosti Svetog pisma jeste što se istina ne uljepšava pomoću obmana. Niti se prikrivaju grijesi velikih ljudi. Mnogo je stranica napisano o hrišćanima bez mane. Koji u svom svakidašnjem životu, u domu, i odnosima u crkvi svijetle kao primjeri besprijekorne pobožnosti. Ipak, da je izvještaj o njihovom životu napisalo nadahnuto pero, koliko bi bili drugačije prikazani! Bile bi otkrivene ljudske slabosti, borba sa sebičnošću, licemjerjem, ohološću, skrivenim grijesima i stalna borba između duha i tijela.

Bogom nadahnuta Knjiga

Da su Bibliju napisali nenadahnuti ljudi, bila bi sasvim drugačija. Pružala bi obeshrabrenje grešnim smrtnicima koji se bore sa urođenim slabostima i kušanjima lukavog neprijatelja. Međutim, budući da nije takva, imamo tačan izvještaj o vjerskom iskustvu određenih osoba u biblijskoj istoriji. Ljudi koji su uživali Božju naklonost i kojima je On povjerio velike odgovornosti, bili su katkad svladani iskušenjima. Griješili su kao što i mi danas često griješimo, borimo se i kolebamo. Međutim, klonula srca ohrabriće spoznaja da Božjom milošću mogu da dobiju novu snagu. Da se izdignu iznad svoje zle urođene prirode; znajući ovo, biće spremni da nastave borbu.

Potrebni za rad

Bog traži ljude i žene koji su stabilni i čvrsti u namjeri. Ljude na koje se možemo osloniti u vrijeme opasnosti i iskušenja. Koji su u Istini duboko ukorijenjeni i stoje čvrsto, kao vječni brijegovi. Koji ne zastranjuju ni na desno, ni na lijevo, već samo pravo idu naprijed, i uvijek ostaju na pravoj strani.

Odlomci “Svjedočanstva za Crkvu 4” 

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit