Adventisti Čikago

Sedam smrtnih grehova

Na osnovu hrišćanske tradicije sedam smrtnih grehova su: zavist, proždrljivost, pohlepa, požuda, ponos, lenjost, i gnev. Molim vas, zapazite, pre nego što nastavimo dalje, da je rana crkva klasifikovala ove grehe kao glavne grehe ili glavne poroke, kao i da je poučavala da oni ne mogu da budu oprošteni. Međutim, na osnovu Biblije sedam smrtnih […]