Adventisti Čikago

Sedam smrtnih grehova

Sedam smrtnih grehovaNa osnovu hrišćanske tradicije sedam smrtnih grehova su: zavist, proždrljivost, pohlepa, požuda, ponos, lenjost, i gnev.

Molim vas, zapazite, pre nego što nastavimo dalje, da je rana crkva klasifikovala ove grehe kao glavne grehe ili glavne poroke, kao i da je poučavala da oni ne mogu da budu oprošteni. Međutim, na osnovu Biblije sedam smrtnih grehova su u potpunosti oprostivi od strane Boga, ali to nam ne daje dozvolu da činimo ove grehove. Biblijski gledano, jedini greh koji ne može da bude oprošten je potpuno odbacivanje Božje blagodati što je otvorena pobuna protiv Boga, poznato još i kao greh protiv Svetoga Duha.

Lista sedam smrtnih grehova:

1. Zavist = želja da se poseduje određena stvar ili iskustvo koje poseduje neko drugi
2. Proždrljivost = prekomerna potrošnja hrane ili pića
3. Pohlepa = preterana težnja za materijalnom imovinom
4. Požuda = nekontrolisana strast ili žudnja, posebno za seksualnom željom
5. Ponos = preteran pogled na samoga sebe bez obzira prema drugom
6. Lenjost = preterana lenjost ili izbegavanje posla i korištenja talenata
7. Gnev = nekontrolisana osećanja ljutnje, besa i mržnje prema drugoj osobi

Svaki od ovih grehova ima svoj koren u želji se poseduje više, i u ljudskoj potrebi za prekomernošću (neumerenošću). Svaki greh ide protiv onoga u čemu je hrišćanstvo ukorenjeno: ljubav prema Bogu, ljubav prema bližnjem, i ljubav prema našem telu (držanje tela u čistoti kao Božjeg hrama:“Ili ne znate da je vaše telo hram Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te ne pripadate samo sebi? Vi ste, naime, skupo kupljeni, proslavite, dakle, Boga svojim telom.” (1. Korinćanima 6:19.20.)

Pavle piše u Filibljanima 4:11.12 “…Jer sam naučio da budem zadovoljan onim u čemu sam. Umem i u skromnosti živeti, umem i obilovati; upućen sam u sve i svašta, – biti sit i gladovati, obilovati i oskudevati.”

Ovo pogađa koren svakog od ovih grehova. Pavle u stvari govori da Bog može da se pobrine za naše potrebe i nema potrebe za požudom ili željom za viškom stvari.

Šta je lek za ove grehove?

Lek za ove grehove je dar novog srca koje deluje u skladu sa Božjom ljubavlju i Božjim zakonom. Ovo novo srce može jedino doći od Boga. Jezekilj 36:26.27, kaže: “I daću vam novo srce, i nov ću duh metnuti u vas, i izvadiću kameno srce iz tela vašeg, i daću vam srce mesno. I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete.”

Jedina nada čovečanstva je u tom čudesnom obnavljanju srca koje će delovati u skladu sa uputstvima Svetog Duha da bismo živeli u skladu sa Božjim uredbama i zakonima.

Sila za promenu srca ne može da dođe od nas samih. Naprotiv, ovaj tekst veoma jasno upućuje da je Bog jedini koji može da vam da novo srce i da učini da hodate Njegovim putevima. Kad ovo postane stvarnost u vašem životu, gresi proždrljivosti, zavisti, lenjosti, gneva, ponosa, požude, i pohlepe će izgubiti svoju silu u vašem životu. Uz pomoć Svetog Duha koji će boraviti u vašem životu, vi ćete želeti da živite život utemeljen na načelima Svetog pisma.

Suprotno od sedam smrtnih grehova su sedam vrlina. Ovih sedam vrlina su originalno opisane u jednoj poemi (Saikomakia), koju je napisao Aurelije Klemens Prudencius,hrišćanski guverner koji je umro oko 410 n. ere. Zbog rasprostranjenosti ove poeme, koncept i ideja o sedam vrlina se proširila po celoj Evropi. Sledi lista ovih sedam vrlina i na koji način one leče sedam smrtnih grehova:

1. Ljubaznost = leči zavist tako što stavlja želju da se pomogne drugome iznad potrebe da ga se ukloni ili istisne
2. Umerenost = leči proždrljivost tako što usađuje želju da se bude zdrav što čini osobu sposobnom da služi drugima
3. Darežljivost ili ljubav = leči pohlepu tako što stavlja želju da se pomogne drugima iznad želje da se blago skladišti samo za sebe
4. Čestitost ili samokontrola = leči požudu tako što upravlja strašću i usmerava tu energiju za dobro drugih
5. Poniznost = leči ponos tako što uklanja ego osobe i razmetljivost (hvalisavost), i na taj način čini mogućim da se služi drugome
6. Marljivost ili revnost = leči lenjost stavljajući najbolji interes drugih iznad lagodnog života i relaksacije
7. Strpljenje = leči gnev tako što odvoji vreme za razumevanje potreba i želja drugih pre nego što reaguje ili progovori.

Izvor: Bibleinfo.com
Priprema i obrada: Propovednik Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit