Adventisti Čikago

Gospode nauči nas tako moliti se Bogu

Da li ste ikada razmišljali o tome kako su divne riječi kojima se obraćamo Bogu? Oče naš! Veliki, vječni Bog, dozvoljava da ga nazivamo Ocem. Riječi ove molitve tako su jednostavne da ih može prihvatiti i razumjeti čak i malo dijete, a ipak tako sadržajne da njihovo značenje neće nikada moći potpuno da dokuče ni […]

Sarajevo spremno za dolazak pape

Kada papa Franja sleti na tlo Bosne i Hercegovine, biće to jedanaesto putovanje u njegovom pontifikatu, ali i politička i državnička poseta, a ne isključivo verska. Jovan Pavle Drugi dva puta je posetio BiH, ali oba puta samo kao verski poglavar. Za razliku od njega, Franja će u Sarajevo doći i sa političkim porukama. U […]