Adventisti Čikago

Gospode nauči nas tako moliti se Bogu

Gospode nauči nas tako moliti se BoguDa li ste ikada razmišljali o tome kako su divne riječi kojima se obraćamo Bogu? Oče naš! Veliki, vječni Bog, dozvoljava da ga nazivamo Ocem. Riječi ove molitve tako su jednostavne da ih može prihvatiti i razumjeti čak i malo dijete, a ipak tako sadržajne da njihovo značenje neće nikada moći potpuno da dokuče ni najveći ljudski umovi.

Neprekidan rad često je iscrpljivao Isusa. Služio je mnoštvu od ranog jutra, liječio bolesne, sukobljavao se sa mudrovanjem rabina, razotkrivao licemjerje i lukavstvo fariseja. Njegovi učenici, a i Njegova majka primjetili su kako se često povlači, i u samoći provodi duge sate u molitvi razgovarajući sa Ocem. Ali kada bi se vraćao, oni su zapažali izraz smirenosti na Njegovom licu. Njegova prisutnost zračila je novom svježinom. Nestajalo je umora. Učenici su primjetili da postoji uska veza između časova provedenih na molitvi  i sile Njegovih riječi i djela.

Kada se jednom prilikom molio pred njima, njihova srca bila su ispunjena oduševljenjem. Kada je završio molitvu, oni su svjesni svoje duboke potrebe uzviknuli: „Gospode nauči nas tako moliti se Bogu.“ Bilo bi divno, razmišljali su oni, imati takvu silu kakvu On ima. Biti silan u riječi kao što je On. Imati mudar odgovor na sva pitanja, poznavati ljudska srca kao što ih On poznaje. Nisu ni slutili da je Njegova tajna bila i njima dostupna. U satima, a ponekad i noćima provedenim na molitvi, u društvu sa Ocem. Tu je bila Njegova sila!

Tu je bila sila i Hristovih učenika! Tu može biti i tvoja sila. Kada mu priznamo svoje grijehe, kada ponizno zatražimo Njegovu milost oslanjajući se na Njegova obećanja, On će odgovoriti. Doći će do promjene u našim riječima i djelima. Isus je obećao da nijedna takva molitva neće ostati ne uslišena: “Kad, dakle, vi kao zli ljudi umijete da dajete dobre darove svojoj djeci, koliko će više Otac nebeski dati Duha Svetoga onima koji ga mole.“(Luka 11:13 E.Č.). A svrha molitve i jeste promjena, promjena u našim riječima i ponašanju, promjena u načinu razmišljanja.

Neka se i poslije današnjih časova provedenih sa Bogom, na nama vidi ta promjena. Najvažnija molitva i ona koja nam je najviše potrebna je molitva na osami, molitva u klijeti. Neka naša molitva bude: Gospode, neka se tvoje carstvo, tvoja sila i slava vidi u mom životu!

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit