Adventisti Čikago

Moja, tvoja ili Božja agenda?

Koliko ste puta do sada čuli nekoga da kaže: „O, on ima svoju agendu!“ Obično, kada ljudi to kažu, posebnim tonom, to ima negativno značenje! Ali, šta je to agenda?  Dozvolite mi da podelim sa vama definiciju. Agenda je lista poslovnih stavki koje bi trebalo razmotriti i o kojima bi se trebalo razgovarati na sastanku, […]