Adventisti Čikago

2012 – Da li je kraj sveta zapisan u kamenu?

2012Mnogi ljudi danas očekuju globalnu katastrofu koja bi trebalo da se dogodi 2012 godine. Da li bi trebalo da budete zabrinuti?

U Decembru 2012, u zimskom solsticiju, kada sunce i zemlja budu poravnati sa galaktičkim ekvatorom, Majanski dugoročni kalendar će doći svome kraju. Njegova početna tačka seže sve do pet vekova pre piramida. Dva puna milenijuma je trebalo da prođe do Hristovog rođenja, i još uvek se dugo odbrojavanje nastavilo. Ali, sada, u skladu sa kalendarom, kraj kruga ovog sveta je na vidiku.

Možda se pitate kakvu razliku to čini. Nakon svega, zar Maje nisu odavno nestale? U stvari, Majanska civilizacija je došla svome kraju mnogo pre Kolumbovog prvog putovanja, ali Maje kao narod još uvek postoje u Centralnoj Americi.

Nije ni čudo zašto su ljudi impresionirani dostignućima ove davno nestale kulture. Zbog toga je i razumljivo zašto im neki ljudi pripisuju i proročki uvid u budućnost. Veličanstvene strukture, uključujući hramove, gde su ogromne količine kamenja precizno poređane i poravnate sa kretanjima sunca. Tu je i polje za igru sa loptom i kamenim prstenom kao golom, gde pobeda i poraz određuju ko će biti žrtvovan bogovima a ko će živeti. Ogromni stubovi višlji od čoveka prekriveni izrezbarenim znacima i datumima. Uvek datumi. Izgleda da su Maje bile opsednute vremenom.

Majanska civilizacija se uzdigla oko 500 g. pr. Hrista, i dominirala je Srednjom Amerikom vekovima. Ono što smo saznali o njima došlo je na svetlo tokom poslednjeg veka. Maje su beležile zapise na kori drveta, koje su zatim oblikovali u knjige. Međutim, njihove veličanstvene gradove su nasledili Asteci i drugi pre dolaska Španaca. Na žalost, mnoge od njihovih knjiga bile su uništene od Korteza i sveštenika koji su mu se pridružili tokom Španskog osvajanja 1519 g. Samo četiri drevne Majanske knjige danas postoje. Sa nestankom knjiga, većina važnih dokaza o njihovoj civilizaciji ostala je zapisana samo na kamenu izgubljenim u džunglama Srednje Amerike.

To bi i dalje trajalo da u dvadesetom veku nisu počela istraživanja od strane Wrigley kompanije, koja je tražila izvore „čikle“ za žvakaću gumu, i bukvalno se spoticala  na ostatke Majanske civilizacije zarasle u prašumu. Nedostatakom znanja, pohranjenim u izgubljenim knjigama, arheolozi su se suočili sa zadatkom rekonstrukcije istorije i kulture Maja, utemeljene na kamenim rezbarijama pronađenim u ovim ruševinama.  Na žalost, mnoge od ovih struktura su uticajem vremena i prirode izgubile prvobitni oblik. Uzelo je dosta vremena da bi se delići sastavili u jednu celovitu sliku i otkrila značenja i sakupila, koliko-toliko, celovita slika o drevnoj Majanskoj kulturi.

Zanimljivo je da su Maje posmatrale vreme kao večito promenjivu reku, ali ne načinjenu od vode, nego od energije, koja opada i nadolazi, punu ukrštajućih struja i vrtloga, koja dok teče čini posebnu vrstu muzike.

Njihova opsednutost vremenom ih je navela da razviju najmanje 17 kalendara, mnogi od njih su daleko precizniji od Gregorijanskog kalendara koji je danas u upotrebi. Posmatrajući vreme kao reku energije, Maje su posmatrale svoje kalendare kao proročke, opisujući stanje energije Univerzuma prošlošću, sadašnjošću i budućnošću. A pogled u bućnost im je dalek – veoma dalek. Majanski sveti kalendar, nazvan Tzolkin, sadržavao je 26.000 godišnji krug. Ovaj kalendar se još uvek koristi za proricanje od strane tradicionalnih Maja širom celog Jukatana, Gvatemale, Belizea i Hondurasa.

Što se tiče dugoročnog kalendara on je podeljen na sledeći način: dvadeset dana kalendara čine Uinal, što je Majanski mesec. Osamnaest uinala čini Tun, Majanska godina od 360 dana.  Dvadeset godina čini Katun, a 20 katuna čini Baktun.  Posle 13 baktuna – 5.200 godina – broj se dovodi u početni položaj. U to vreme, po Majanskom viđenju, nivo energije se menja a i svet zajedno sa tim. U skladu sa verovanjem Maja, kraj 13 baktuna, kada će ovaj krug zemaljske istorije doći svome kraju, i kada će se nivo napunjene energije isprazniti u zimskom solsticijumu, trebalo bi da se dogodi oko 21 Decembra 2012 godine.

Šta to znači? Verujem da ste do sada već čuli za ovu kataklizmičku i apokaliptičku pretpostavku, koja možda označava i kraj sveta. Bezbroj knjiga je napisano, a 13. ovog meseca izlazi i Sony film snimljen na temu 2012, sa istim naslovom: “2012 – Bili smo upozoreni(2012 We Were Warned). Budući da su Maje imale prilično sofisticiran i kompleksan matematički sistem izračunavanja vremena, čini da se njihova predviđanja ne zanemaruju.

Ali, kako sve to stoji u odnosu na Biblijska predviđanja kraja? U stvari, postoji tu dosta sličnosti. Starozavetna knjiga proroka Joila, upotrebljava maštu koju bi Maje prepoznale, upozorenja na „čudesa na nebu, i na zemlji, krv i oganj i pušenje dima. Sunce će se pretvoriti u tamu i mesec u krv“ (Joilo 2:30.31). Isus je izjavio da će se pred kraj sveta „zemlja vrlo tresti po svetu, i biće gladi i pomori i strahote i veliki znaci biće na nebu… znaci u suncu i u mesecu i u zvezdama“ (Luka 21:11.25).

Neće svi ovi znaci poticati od Boga. Apostol Pavle upozorava Solunjane da paze na „dela sotonina sa svakom silom, i znacima i lažnim čudesima“ (2. Solunjanima 2:9).  I Otkrivenje ukazuje na lažne proroke koji su osposobljeni da čine „čudesa velika, da učine i da oganj silazi sa neba na zemlju pred ljudima… (U cilju da prevari) sve one koji žive na zemlji“ (Otkrivenje 13:13.14).

Da li će se sve ovo dogoditi na kraju Dugoročnog kalendara? Svakako da bismo svi voleli to da znamo. Dvanaest Isusovih učenika direktno je pitalo Isusa: „Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak tvojega dolaska i posletka veka?“ (Matej 24:3). U svom odgovoru, Isus upozorava: „Čuvajte se da vas ko ne prevari“ (stih 4). A zatim, nakon opisa niza događaja pred kraj, Isus objavljuje: „Tako i vi kada vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata“ (stih 33). Mnogi studenti Biblije slažu se da živimo u vremenu koje je Isus opisao; i da je njegov dolazak tu upravo „pred vratima“.

Ali šta ćemo sa 12 Decembrom 2012? Isus je takođe spomenuo da „niko ne zna dana ni časa, čak ni anđeli nebeski, do Otac moj sam“ (stih 36). „Stražite dakle“, rekao je, „jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš… Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će sin čovečij“ (stihovi 42.44).

Zapazite da je Isus kazao da ni anđeli nebeski, a ni mi ne znamo kada će se On vratiti. Dakle ako anđeli ne znaju vreme, onda takođe ni drevni Majanski sveštenici i astrolozi koji su izumeli Dugoročni kalendar nisu to znali. Dugoročni kalendar Maja – sa svojim preciznim izračunavanjem položaja nebeskih tela preko 5.000 godina – je značajno ljudsko dostignuće, ali to ne znači da je istovremeno i proročki. Maje su pokazale veliko znanje u matematici, ali Bog „izbraja mnoštvo zvezda, i sve ih zove imenom“ (Psalam 147:4). Maje su možda posmatrale Plejade i zasnovale svoj kalendar na njihovim kretanjima, ali Bog „je načinio zvezde kola (Veliki i Mali Medved) i štape (Orion) i Vlašiće (Plejade) i druge jugu u dnu (ostale konstilacije) (Jov 9:9).

Da li će svet kakvog poznajemo doći svome kraju? Naravno! Da li će se taj kraj dogoditi 12 Decembra 2012, kao što neki veruju prema predviđanju Dugoročnog kalendara? Verovatno ne.  Bog je taj koji određuje putanje zvezdama i planetama. On određuje njihovo kretanje; ne upravljaju one Njime. Ali Biblija je jasna: mi znamo da je Njegov dolazak „blizu, pred vratima“, i „još malo, vrlo malo, pa će doći Onaj koji treba da dođe, i neće odocniti“ (Jevrejima 10:37).

Izvor: Znaci Vremena 10/09

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit