Adventisti Čikago

Pozvani da razmišljamo drugačije…

Osamdeset i devet delegata iz trinaest unija i tri pripojena polja, koja sačinjavaju Crkvu adventista sedmog dana u Trans-evropskom odeljenju (TEO), sastalo se od 13. do 16. novembra u Bečićima u Crnoj Gori. Tema sastanka izvršnog odbora na kraju godine bila je “Probuđeni Njegovom Rečju: razmišljajte drugačije… razmišljajte o mogućnostima.” Dr Bertil Viklander, predsednik Trans-evropskog […]