Adventisti Čikago

Pozvani da razmišljamo drugačije…

Osamdeset i devet delegata iz trinaest unija i tri pripojena polja, koja sačinjavaju Crkvu adventista sedmog dana u Trans-evropskom odeljenju (TEO), sastalo se od 13. do 16. novembra u Bečićima u Crnoj Gori. Tema sastanka izvršnog odbora na kraju godine bila je “Probuđeni Njegovom Rečju: razmišljajte drugačije… razmišljajte o mogućnostima.”

Dr Bertil Viklander, predsednik Trans-evropskog odeljenja, kaže: “Zbog  poravnanja koje je izglasala Generalna konferencija, naš sastanak pažljivo je planiran kako bi se misija crkve u Evropi refokusirala. Duhovni ton sastanaka, sa molitvom koja je tekla kroz poslovne sesije, divnom muzikom, izvrsnim duhovnim temama i divnom grupom posvećenih adventista, učinio je da ovaj sastanak za mene lično bude milina da mu predsedavam.”

Potpredsednik Generalne konferencije pastor Artur Štele i pod-blagajnik Tom Evans prisustvovali su sastancima kao predstavnici iz sedišta Crkve adventista širom sveta, kao i da bi uputili savet. U svom ključnom obraćanju Dr Viklander je iskoristio istoriju Crkve adventista sedmog dana kao model za “Oživljavanje Njegovom rečju: razmišljajte drugačije… razmišljajte o mogućnostima.” “Biti Adventista sedmog dana u osnovi znači težiti za Bogom,” rekao je on, “a ova težnja nalazi svoje ispunjenje u viziji iz Otkrivenja 21,1-5.” Mala crkvena porodica ustanovljena u maju 1863. godine mogla je da raste i proširi se na sve zemlje u svetu jer je počela da razmišlja drugačije i otkriva nove mogućnosti. On je ukazao na zanemarene istine u Božjoj reči koje mogu da osnaže crkvu za Božju misiju. Njegov poslednji poziv bio je: “Budite obnovljeni Njegovom Rečju! Razmišljajte drugačije i razmišljajte o mogućnostima! Ako verujemo da je Bogu sve moguće, možemo da budemo optimisti jer je On na našoj strani! Onda će se naše oči otvoriti i videćemo mogućnosti za Božju misiju u Evropi danas! To je zadatak koji nam Bog sada daje!”

Tokom četiri intenzivna dana, Odbor je slušao izveštaje i planove sekretara administracije i odeljenja, razgovarao o brojnim promenama u pravilniku, obrađivao razne poslovne teme i diskutovao o tekućim i budućim velikim inicijativama.

U veoma značajnom izveštaju, Dr Viklander je naveo gde se Divizija nalazi i gde ide. Kroz poravnanje koje je izglasala Generalna konferencija, rekao je, “mi dajemo naša tri misionska polja – Izrael, Srednji Istok i Pakistan – i smanjujemo se za oko 35,000 vernika. To znači da postajemo u celosti evropska divizija.” Zatim je detaljno naveo šta to znači. Zapazio je da Crkva adventista sedmog dana nikada nije imala toliko mnogo članova u Evropi kao danas, i da se Crkva nalazi u značajno boljem položaju u odnosu na pionire crkve 20. maja 1863. godine, kada je Crkva prvi put organizovana. Iznoseći anketu o snažnim stranama i nedavnim uspesima “Novog Trans-evropskog odeljenja,” on je zatim opisao evropske grupe ljudi kao primaoce jevanđelja i kako se do njih može doći, dok je pažljivo navodio probleme koje treba savladati. Zaključio je impresivnim pregledom misionskog plana Trans-evropskog odeljenja za Evropu i uputio poziv: “Pred nama se nalazi fantastična mogućnost: Iskusićemo kako se Božja misija sreće sa čovekom bez Boga, dok se Crkva adventista sedmog dana probija u savremenu Evropu! Potrebno je da razmišljamo drugačije, izvan kutije. Potrebno je da mislimo o mogućnostima, to jest, da krize s kojima se naše društvo suočava posmatramo ne samo kao probleme već kao prilike, u kojima možemo da doživimo čudesne intervencije u partnerstvu sa Bogom.”

Odri Anderson, izvršni sekretar Trans-evropskog odeljenja, iznela je statistički izveštaj koji pokazuje rast članstva od 2,616 osoba u protekloj godini. “Zahvaljujemo Bogu za rast u prošloj godini. Ova cifra odnosi se samo na one koji su preduzeli korak krštenja i ništa ne govori o broju prijatelja koji dolaze svake sedmice”, rekla je Andersonova. Još jedna dodatna statistika prikazana je kako bi se stekla jasnija slika o prisutnosti. Od crkava će se tražiti da broje prisutne druge i sedme subote svakog tromesečja počevši od januara 2012.

“Jedno područje u kojem možemo da se poboljšamo je zadržavanje vernika. Trenutno, od svakih 100 vernika koje krstimo, 27 napusti crkvu. Negovanje vernika jednako je važno kao i zadobijanje duša,” zaključila je Andersonova. Johan E. Johanson, blagajnik Trans-evropskog odeljenja, podneo je izveštaj o finansijskoj situaciji i planovima za sledeću godinu govoreći da su “deseci i darovi u lokalnim valutama bili relativno stabilni tokom protekle godine, bez obzira na finansijsku krizu u mnogim zemljama unutar naše teritorije, natočito u Evropi. Neke naše unije i polja doživele su umereni porast, a u drugima se deseci i darovi smanjili, u nekim zemljama čak drastično. Povećanje udela desetka TEO-a do sada u godini je 3,57% u sterling funtama. Proslavljamo Gospoda za vernost naših vernika tokom ovog finansijski problematičnog vremena.

Zbog ekonomskih problema u Velikoj Britaniji uopšte neće biti povećanja plata i dodataka za radnike crkve na ovom području u 2012. godini. To će se takođe dogoditi i u nekim drugim našim unijama i poljima, rekao je Johanson.

Johanson je uverio članove odbora da poravnanje misionskih teritorija TEO-a, Bliskoistočne unije, Pakistanske unije i Izraelskog polja, neće značajno uticati na finasije odeljenja. Odeljenje ima uravnotežen budžet za 2012. godinu, koji je uzeo u obzir teritorijalna poravnanja.

Njubold koledž nastavlja da se suočava sa finansijskim problemima uglavnom zbog smanjenog broja studenata. Postoje razni razlozi za ovaj pad upisa, a tu spadaju i spoljašnji faktori koji su izvan naše kontrole, kao što su nova stroga pravila za imigrante iz zemalja koje ne pripadaju EU koja obuhvataju studente koji žele da studiraju u Velikoj Britaniji. “Tokom prve polovine 2011. godine načinjeno je značajno smanjivanje broja zaposlenih i drugih troškova na Koledžu,” komentarisao je Johanson i zaključio, “Ipak, postoje ograničenja povodom toga koliko troškova može da se smanji. Fokus sada treba da se usmeri na nove programe i veći broj studenata, i kao da postoje znaci poboljšanja u ovim područjima za budućnost.”

“Hrišćani u Evropi su doprli do 360 grupa ljudi od ukupno 644 grupa,” izvestio je pastor Rafat Kamal, sekretar za Adventistički misionsku kancelariju TEO-a i nastavio, “Dvesto osamdeset i četiri grupe koje su preostale predstavljaju izazov. Godine 2011. imali smo 154 projekta Globalne misije sa troškom od 1,687,469 dolara. Pored toga, imali smo brojne evanđeoske inicijative sa ukupno $2,987,469, koje smo potrošili da bismo podržali misiju u lokalnim crkvama širom divizije. U periodu od petnaest godina (1996-2011) Trans-evropsko odeljenje je potrošilo preko 29,5 miliona dolara, pomažući 60,000 akcija za napredovanje Carstva,” zaključio je Kamal.

Izveštaji od pojedinih unija i polja ukazuju na punu posvećenost vođa misionskom radu i evangelizmu. Istovremeno, svako od njih prepoznaje probleme sa kojima se suočavaju u postmodernizmu, sekularizmu, materijalizmu, tradicionalizmu i otpornosti hrišćanskim verovanjima. Svaki izveštaj je istakao naročitu ulogu crkve, posebno to da je crkva mnogo više od društvenog kluba, više od grupe ljudi i žena sa zajedničkim interesovanjima. Umesto toga, crkva predstavlja Božju aktivnost u svetu i čovekovu reakciju na tu aktivnost sa zahvalnošću i dragovoljnom poslušnošću.

Izvršni odbor takođe je izglasao i nova zaduženja: Kler Sančez-Šut sekretar za Porodičnu službu, i Stiven Kuper, sekretar Zdravstvene službe.

Evangelizam

U protekle dve godine Trans-evropsko odeljenje je pružalo podršku kreativnim misionskim pristupima unutar svojih teritorija. Pastor Janoš Kovač-Biro, sekretar za evangelizam u TEO-u, izvestio je o brojnim projektima.

U Latviji, projekat “Škola za bebe” počeo je pre dve godine. Ideja ovog pristupa je da se radi u lokalnoj zajednici kako bi se obezbedili obrazovni programi za porodice i pomoć u vaspitanju u ranom detinjstvu. Ovako nešto trenutno ne postoji u Latviji. Kroz ovu inicijativu videli smo pozitivnu razliku u društvu. Naša saradnja sa lokalnim službama dala je društveno rizičnim porodicama priliku da pohađaju časove škole za bebe, naročita bogosluženja organizovana za porodice sa decom, ekskurzije u prirodi koje su obuhvatale sve učesnike.

“Neuredna crkva” u Engleskoj još jedan je inicijativa za decu koja ima za cilj da posegne u zajednicu i izgradi porodice vere kroz kreativne radove/bogosluženje/hranu i druženje. Programi teku jednom mesečno subotom poslepodne i traju dva i po sata. Preko 50% prisutnih su članovi zajednice sa dve do tri nove porodice koje dolaze svakog meseca. Cilj je da se gradi na ovom veoma uspešnom programu.

U Budimpešti u Mađarskoj “MentO (On spasava) – mentaloffice” ima za cilj da stvori centre za mentalno zdravlje sa hrišćanskim terapeutima. Ovaj program pruža priliku da se organizuju seminari o mentalnom zdravlju i zdravom načinu života. Mnogi postmoderni ljudi koji žive u Mađarskoj pate od ozbiljnih mentalnih problema. Mi ih pozivamo u MentO ordinaciju na lično savetovanje. Mentalna ordinacija takođe je otišla na Sziget Festival, jedan od najvećih rok festivala u Evropi. Tamo su proveli 10 dana, radeći 12 sati dnevno, uglavnom noću, nudeći savetovanje. Imali su više od 1,500 razgovora.

U Rejkjaviku na Islandu, “Služba leto na moru” ima za cilj da ohrabri ljude da uživaju u druženju kroz čitanje Biblije, muziku i molitvu dok plove morem. Oko 250 učesnika uživalo je u duhovnom putovanju zajedno sa plovidbom. Oni nastavljaju da održavaju dodir sa onima koji su se pridružili ovoj avanturi pozivajući ih ka Bibliji u 3D, projektu koji će početi u februaru 2012.

Nove inicijative

Dr Miroslav Pujić, sekretar za komunikacije, medije i izdavačko delo u TEO-u, predstavio je projekat Velika Nada, koji je odbor oduševljeno podržao. Ova inicijativa ima za cilj da uključi vernike i pastore u svedočenje kako bi ljudi postali učenici Isusa Hrista. “Svrha ove inicijative je da se Nada unese u svaki dom, za danas i za budućnost i da se predstavi ljubav i konačna Božja pobeda u borbi između dobra i zla,” rekao je dr Pujić. Nastavio je: “Želimo da se povežemo sa neadventističkim porodicama, prijateljima, susedima i kolegama na poslu, kako bismo s njima podelili učenja Isusa Hrista i pozvali ih da Ga slede.” Postoje brojni resursi koji će pružiti podršku za ovu inicijativu kao što su internet strana, časopis, knjiga Velika borba, animacija i film zasnovan na temi velike borbe, knjiga sa porukama “Doživljavanje radosti” koja sadrži DVD i nastavni plan. Cilj je da se podeli 2 miliona komada literature i da se uključi 80% aktivnih vernika u održavanje biblijskih časova.

Pastor Janoš Kovač-Biro, sekretar za evangelizam u TEO-u, predstavio je dve nove inicijative:

Biblija u 3D – to je pilot program smišljen da dopre do postmodernih ljudi u Evropi. Postmoderni ljudi vole priče, voleli bi da dožive natprirodno i voleli bi da vide kako se uzdižu životne vrednosti. Zato mi postavljamo izložbu na Harpi – najčuvenijoj zgradi na Islandu – gde ćemo predstaviti priču Biblije (priču o Otkupljenju) u devet sekcija. To će započeti sa kulturološko relevantnim pristupom koji će islanđane podsetiti da je preživljavanje njihove nacije i jezika zasnovano na čitanju priče Biblije tokom večernjeg porodičnog vremena. Nakon ulaska u prostorije sa profesionalnim vodičima (pastorima), ljudi će hodati kroz priču Velike borbe – od Stvaranja do Obnavljanja. Ovo daje ljudima priliku da prihvate priču o otkupljenju u roku od 90 minuta. U svakoj prostoriji posetioci će primati informacije o tom delu priče, kao i traktat koji je izvučen iz relevantne knjige Elen Vajt, koja je povezana s tim delom priče. Na kraju ture, posetioci će primiti poziv za večernji program. Tokom devet večeri osvetljavaćemo glavne hrišćanske vrednosti, govoreći o relevantnim društvenim temama uz pomoć profesionalaca, predstavljajući odličnu muziku koju će organizovati direktor Opere u Rejkjaviku, kao i biblijske odgovore na najhitnije duhovne potrebe u mnogim krizama u kojima se islanđani nalaze – pomaganje ljudima da žive s pouzdanjem u Boga.

Isus7 – je pilot projekat za dopiranje do nominalnih hrišćana u Evropi, gde ljudi imaju maglovito razumevanje nekih biblijskih priča ali ne razumeju njihovu primenu. Isus7 zasnovan je na pristupu koji se koristi na Zdravstvenim izložbama. Serija će trajati sedam dana i svakog dana će se u sali predstavljati po jedna priča iz Isusovog života. Ljudi će moći da dođu, posete, postavljaju pitanja profesionalncima koji su posetili Izrael i istraživali mesta koja su obuhvaćena u ovoj seriji. Tokom večeri, ljudima će se uputiti poziv da prisustvuju prezentacijama o Isusovom životu. Tokom serije Isus7 oko dve trećine Mađarske biće prekriveno zastavama i reklamama pored automobilskih puteva. Dvadeset i šest pastora i okruga uključiće se u molitvu i zajednički rad kako bi pomogli svojim sunarodnicima da sagledaju Isusa u novom svetlu. Oni ozbiljno shvataju savet Elen Vajt: “Dajte im dokaze da ste hrišćani, da želite mir i da volite njihovu dušu. Neka vide da ste dosledni. Tako ćete steći njihovo poverenje a biće i dovoljno vremena za doktrine. Neka se srca osvajaju, zemljište priprema, a zatim posejte seme, iznoseći u ljubavi poverenje u Isusa” (Gospel Workers, p. 120).

Dr Majkl Hamilton, sekretar sa subotnu školu i Dopisnu biblijsku školu u TEO-u objasnio je da je 2012. godina Godina dopisne biblijske škole (DBŠ) za Trans-evropsko odeljenje. “Cilj je da se svaki član u crkvama u TEO-u pozove da se uključi u rad Dopisne biblijske škole u svojoj zemlji tako što će uz molitvu pozivati prijatelje, rođake i susede da se uključe u proučavanje Biblije tako što će se upisati u kurs. Naročiti biblijski kurs o životu apostola Pavla napisan je da se komemoriše Olimpijska godina, 2012. Ovaj kurs, zajedno sa drugima, biće na raspolaganju na internet strani LIFEconnect i svi su pozvani da učestvuju. Članovi crkve nikada ne treba da dozvole da ih neka mogućnost zaobiđe,” zaključio je Dr Hamilton.

TEO stavlja ogroman naglasak na gradove unutar svoje teritorije. Uz pomoć postojećih pristupa kao što su javna evangelizacija, organizovanje crkava, rad u društvu; i sa novim i kreativnim pristupima kao što su gore predstavljeni pilot projekti, kao i uz pomoć projekta Velika nada, voleli bismo da uspostavimo centre uticaja u svakom velikom gradu u Evropi unutar TEO-a sledeći savet Duha proroštva da “… organizujemo u svim našim gradovima male grupe koje će biti centri uticaja…” (EGW Testimonies for the Church, vol. 7, p. 115.)

Nova strategija: misli drugačije… misli o mogućnostima

TED je započeo da razvija novu misionsku strategiju u Evropi zasnovanu na konceptu drugačijeg razmišljanja… razmišljanja o mogućnostima. Ona je organizovana oko tri koncepta inicijative Kaži svetu, ali oni su definisani sa pogledom na verske potrebe postmodernih i svetovnih evropljana:

Priđi Bogu – razgovaraj sa Bogom, obožavaj Boga, iskusi Boga

Priđi bližnjem – razumevanje ljudi, ispunjavanje njihovih potreba, stvaranje učenika

Premosti razlike – obnavljanje, negovanje i osnaživanje zajednice vernika

Dr Viklander je istakao da će fokus na zajednici bili veoma važan deo rada novog TEO-a i opisao je kako Crkva može pozitivno da utiče na društvo. Dvadeset i jedna određena akcija i merljivi ciljevi već su razvijeni za plan koji će se tokom sledećih nekoliko meseci pregledati i finalizirati.

“Osetio sam prisustvo Svetog Duha među nama,” slaže se Artur Štele. “Stav članova izvršnog odbora je izvrstan. Mnogo sam naučio od moje braće i sestara iz TEO-a. Znam da je ovaj deo sveta veoma težak za propovedanje jevanđelja, ali takođe znam da sada sejemo seme za veliku žetvu kroz rad Svetog Duha. Proslavljam Boga za talente, velike vizije i posvećenost ljudi TEO-a Gospodu,” zaključio je on.

Zaključak

U svojim poslednjim primedbama dr Viklander je zatražio od slušalaca da gledaju u naše pionire i uporede ono što su oni imali 20. maja 1863. godine kada je crkva organizovana:

* 125 crkava (novo Trans-evropsko odeljenje (TEO): 1,168)

* 3,500 krštenih vernika (novo TEO: 82,000)

* Stopu verništva 1:373,143 u odnosu na svetsku populaciju (HAC: 1:407; novo TEO: 1:2,470)

* 8,000 dolara godišnjeg davanja (novo TEO godišnji desetak $57,243,132; godišnji darovi $3,208,739)

* 30 zaposlenih (novo TEO: 603 pastora)

* Ni jednu instituciju (novo TEO: Njubold i druge institucije u unijama)

Zatim je dodao: “Bog može da učini isto sa nama kao što je učinio sa mladom Adventističkom crkvom, ako živimo za Njega kao što su oni živeli. On želi da nas upotrebi kao agente Njegove promene, ne zato što smo Mu potrebni, već zato što je On potreban nama – da budemo upotrebljeni kao kanali Njegove blagodati drugima, dovodi nas bliže Bogu nego bilo koji drugi način. Šta više, Bog je Bog zajedništva i primanje jevanđelja kroz drugo ljudsko biće (nas) izgrađuje zajednicu u kojoj Bog može da otkrije svoju blagodat na puniji način nego bilo gde na svetu.

Stupajući na snagu od 1.januara 2012. godine, Izvršni odbor Trans-evropskog odeljenja biće sačinjen od crkvenih administratora, sekretara odeljenja, pastora i laika koji predstavljaju svaku od jedanaest unija i tri polja Adventističke crkve danas u 22 zemlje Evrope.

Izvor: tedNEWS/ADIC

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit