Adventisti Čikago

Zašto da tražim krst?

Zašto da tražim krstČovek koji je nabavio novi “Rols Rojs” želi da mu sačuva sjaj kakav je imao u početku. On, možda, svoje misli ne izražava rečima, ali neprestano „glancanje“ automobila pokazuje koliko mu je do njega stalo.

Neki se ponose otmenom odećom, lepom kućom ili poljoprivrednim imanjem, ili blistavom karijerom. Muzika, umetnost, nauka, zabave ili životna dostignuća, „ponos“ su drugih.

„Ponos“ apostola Pavla tema je ove knjižice. Prema jednom starom prevodu, apostol kaže: „Bože sačuvaj da se bilo čime dičim, osim krstom Gospoda Isusa Hrista!“ (Galatima 6,14). U savremenom jeziku ne postoji reč koja bi u potpunosti pokrivala značenje reči „dika“. Ona objedinjuje želju da se nešto postigne: ponos posednika, strast upoznavanja i ocenjivanja, privlačnost lepote, čežnju za uzbuđenjima, sve ono što savremeni čovek oseća u svojoj beskrajnoj trci za zadovoljstvima života. I tek kada sve to uzmete u obzir, počećete da shvatate šta je apostol Pavle hteo da kaže kada je rekao: „Ja se… dičim… krstom!“ „Jer sam odlučio da među vama znam samo Isusa Hrista i to raspetoga!“ (1. Korinćanima 2,2 – Čarnić).

Da li je taj čovek bio neki fanatik?

Šta je to u krstu kod apostola rasplamsalo tu doživotnu žudnju, sličnu onoj koju je Majkl Džordan (Michael Jordan) gajio prema košarci, Pikaso (Picasso) prema slikanju ili Kazals (Casals) prema Bahu (Bach)? Krije li se u Bibliji nešto veličanstveno i bitno što smo mi propustili da vidimo.

Naučnici nam kažu da se u vodama okeana kriju beskrajne neiskorišćene rezerve energije, dovoljne da pokriju potrebe čovečanstva u toku mnogih budućih generacija. Verujem da postoje I beskrajne neiskorišćene rezerve duhovne energije u riznicama krsta, koje nam Pavle tako oduševljeno predstavlja. Većina od nas je svoju veru pretvorila u napornu i mukotrpnu borbu. Ostala nam je nepoznata sila Jevanđelja da promeni ljude – sila kojom se Pavle poslužio pre toliko vremena!

I samo Pavlovo obraćenje došlo je kao posledica susreta sa Hristom, i to razapetim. U jednom kratkom času Pavle je uvideo da krst na kojem je Isus umro dokazuje verodostojnost njegovog tvrđenja da je dugoočekivani Mesija. Blistava spoznaja koju je stekao na putu za Damask toga dana okružila je krst neodoljivom privlačnošću koja je zauvek promenila njegov život. Od tada je krst bio sunce koje je obasjavalo njegovo nebo. Za njega je krst bio pravi dragulj istine Jevanđelja, a ne njen okvir; bio je središte i srž Hristove poruke, a ne samo njen deo.

Naš savremeni svet zna malo ili ništa o tom krstu. Antički svet ispoljavao je zainteresovanost za krst. Za njih je to bila „ludost“ ili „kamen spoticanja“, a skoro uvek „sablazan“ (1. Korinćanima 1,23; Galatima 5,11 – Čarnić). Međutim, za današnji svet krst je neprivlačna, dosadna nepoznanica „Sablazan krsta“ nije prestala, ali krst ne može da bude ni sablazan ako se o njemu ništa ne zna.

Nije nikakvo čudo što je današnji svet jednostavno ravnodušan prema krstu. Umesto da se bori protiv njega kao što je to činio Pavlov svet, savremeni svet je ogrezao u potpunom nepoznavanju krsta. Ipak, krst se može videti gotovo svuda – na crkvama, na lančiću oko vrata, na vitražima. Otkuda onda takvo neznanje u pogledu njegovog značenja?

Iako toga nismo svesni, mi u stvari čeznemo da vidimo Isusov krst. Nijedan drugi prizor ne može da nas zadovolji. I kada jednom ugledamo Njegov krst, nećemo se, kao ni Pavle, „dičiti“ ničim drugim! Krst će postati naš „ponos“. Kada budemo ugledali „Jagnje Božje“, videćemo ono što će imati silu da ukloni svako idolopoklonstvo iz našeg srca, da ga potpuno iskoreni. Novac, imanje, karijera, slava, sve će to izgubiti privlačnost za onoga koji je video šta znači Golgota! Za njega će početi pravi život! Hajde da ga ugledamo!

Izvor: “U Potrazi Za Krstom” – Robert DŽ. Vilend

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit