Adventisti Čikago

Zašto da tražim krst?

Čovek koji je nabavio novi “Rols Rojs” želi da mu sačuva sjaj kakav je imao u početku. On, možda, svoje misli ne izražava rečima, ali neprestano „glancanje“ automobila pokazuje koliko mu je do njega stalo. Neki se ponose otmenom odećom, lepom kućom ili poljoprivrednim imanjem, ili blistavom karijerom. Muzika, umetnost, nauka, zabave ili životna dostignuća, […]