Adventisti Čikago

Vatikan i Novi svetski ekonomski poredak

Vatikan predlaže osnivanje institucija sa “globalnim javnim autoritetom”, sa kontrolom nad finansijskim institucijama, jer su one postale „staromodne i neefikasne“ u reagovanju na krize.

Vatikan je danas predložio da se osnuje institucija sa “globalnim javnim autoritetom”, odnosno svetska centralna banka sa kontrolom nad finansijskim institucijama, budući da su one postale staromodne i često neefikasne u reagovanju na krize.

U dokumentu od 18 strana pod naslovom “Reforme međunarodnih finansijskih i monetarnih sistema u kontekstu globalnog javnog autoriteta”, Vatikan navodi ideje koje bi trebalo da budu veoma dobro dočekane od strane “ogorčenih” demonstranata širom sveta, pobunjenih protiv uzroka ekonomske krize, preneo je Rojters.

“Ekonomska i finansijska kriza kroz koju prolazi svet poziva i pojedince i narode da dubinski ispitaju principe, kao i kulturne i moralne vrednosti koje čine temelje društvene koegzistencije”, stoji u dokumentu.

Vatikan kritikuje “idolopoklonstvo tržišta”, kao i “neoliberalno razmišljanje”, za koje navodi da isključivo razmatra tehnička rešenja ekonomskih problema. Pored toga, u tekstu se navodi potreba za “etikom solidarnosti između bogatih i siromašnih zemalja”.

“Kriza je razotkrila sebičnost, kolektivnu pohlepu i masovno nagomilavanje dobara. Ukoliko ne budu pronađena rešenja za različite oblike nepravde, negativne posledice na socijalnom, političkom i ekonomskom planu koje iz toga proizađu će stvoriti klimu rastućeg neprijateljstva, pa čak i nasilja, a na kraju će potkopati i same temelje demokratskih institucija, čak i onih koji se sada smatraju najčvršćima”, piše u dokumentu.

Vatikan je predložio osnivanje “nadnacionalne institucije”, koja bi pokrivala čitav svet i imala “univerzalnu nadležnost” da vodi ekonomsku politiku i donosi odluke.

Tekst: Večernje Novosti /Foto: Guardian

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit