Adventisti Čikago

Vatikan i Novi svetski ekonomski poredak

Vatikan predlaže osnivanje institucija sa “globalnim javnim autoritetom”, sa kontrolom nad finansijskim institucijama, jer su one postale „staromodne i neefikasne“ u reagovanju na krize. Vatikan je danas predložio da se osnuje institucija sa “globalnim javnim autoritetom”, odnosno svetska centralna banka sa kontrolom nad finansijskim institucijama, budući da su one postale staromodne i često neefikasne u […]