Adventisti Čikago

2012 – Da li je kraj sveta zapisan u kamenu?

Mnogi ljudi danas očekuju globalnu katastrofu koja bi trebalo da se dogodi 2012 godine. Da li bi trebalo da budete zabrinuti? U Decembru 2012, u zimskom solsticiju, kada sunce i zemlja budu poravnati sa galaktičkim ekvatorom, Majanski dugoročni kalendar će doći svome kraju. Njegova početna tačka seže sve do pet vekova pre piramida. Dva puna […]