Adventisti Čikago

Srećan Vam smak sveta 2012.

Možda bih ovaj članak mogao i drugačije da naslovim:„Da li ste spremni za smak sveta ove godine?“ Ili možda „Katastrofalan kraj čovečanstva 2012“.

Kako god ga naslovio, činjenica je da se mnogi ljudi pripremaju za kraj sveta na osnovu različitih scenarija. Mnogobrojni prognozeri smatraju da, i ako bude došlo do globalne katastrofe, ipak neće doći do kraja samog čovečanstva. Mnogi smatraju da će do katastrofe doći zbog zagađenja ili nestanka sirovina, tj. energetskih resursa.  Drugi opet prognoziraju globalnu ekonomsku recesiju kolosalnih razmera koja će prouzrokovati treći svetski rat, u kojem će stradati većina čovečanstva.

Bilo kako bilo, jedan od najzanimljivijih scenarija kraja sveta je, svakako onaj na osnovu kalendara starih Maja, koji se završava 21. Decembra 2012. Poznato vam je da se o ovome često govorilo u poslednjih nekoliko godina u filmovima, u knjigama, uopšte u popularnoj kulturi.

Loni Sandval iz Oregona, razvio je sopstveni svojevrsni ritual. Naime, svakog jutra, čim ustane, prvo proveri sajt Američkih geoloških istraživanja za zemljotrese i vulkane, zatim pogleda opservatorije i vreme u svemiru. Sandval nije niti seizmolog niti vulkanolog, niti se njegov gradić nalazi u nekom trusnom području, ili u blizini vulkana. On je magacinski radnik i pripadnik je sve veće zajednice onih koji veruju u kalendar drevnih Maja koji navodno predviđa smak sveta 2012-te i prestanak života kakvog poznajemo.

„Godišnja doba su postala drugačija. Ptice selice se više ne kreću na isti način. Jeleni se ponašaju čudno“, rekao je Sandval, objašnjavajući svoju percepciju promena u prirodi.

Neki web sajtovi koji se bave temom kraja sveta 2012-te godine imaju preko 5 miliona poseta svakog meseca, i ta brojka progresivno raste. Posebni predznaci koji se ističu na ovim web sajtovima su klimatske promene i prirodne katastrofe kao što su zemljotresi, tornada, sneg kad mu vreme nije, ali i globalna recesija i sve veći broj onih koji ne veruju u Boga.

Paradoks u svemu ovome je da drevne Maje nisu napisale baš ništa o kraju sveta ili o bilo kakvim promenama koje bi mogle da se dogode, a ipak, toliko ljudi prihvata sve ovo veoma ozbiljno. Neki organizuju turističke ture u Meksiku i Gvatemali, u želji da budu što bliže originalnom mestu odakle potiče majanski kalendar. Drugi opet grade podzemna skloništa i bunkere, gde skladište hranu, vodu i ostale potrebštine.

Kada pročitam ili čujem o svemu ovome, začudim se koliko su ljudi skloni da prihvate „proročanstva“ bazirana, skoro, ni na čemu. Majanski kalendar, (koji je napravljen prema nekim procenama u 5-om ili 4-om veku pre nove ere), jednostavno se završava u Decembru ove godine, ali ne govori ništa o kraju sveta. S druge strane imamo Sveto pismo koje datira od XV veka pre nove ere, i čijih se 80% proročanstava do sada ispunilo do najmanjih detalja, ali većina ljudi i dalje odbija da veruje u ono što tamo piše i što je prorečeno.

Zašto je to tako? Prvi razlog je zato što se ljudska grešna priroda opire svemu što dolazi od Boga koji je svet i pravedan. Radije ćemo prihvatiti ideju da postoje NLO, vanzemaljci, kraj sveta po majanskom kalendaru i sl, nego da poslušamo šta je to što Bog ima da poruči čovečanstvu. Zašto? Zato što Bog zahteva moralnu odgovornost i promenu naše grešne prirode. A to je ono što nam baš i ne odgovara!

Drugi razlog je što đavo jednostavno želi da budemo zavedeni bilo čime, samo da bismo ostali slepi za ono što je istina. Isus je kazao:„I poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti.“ Jovan 8:32. Drugim rečima, Isus želi da upoznamo Njega, jer je on „put, istina i život,“ Onaj koji je jedini u stanju da nam dâ sigurnost na kraju sveta, barem ovakvog kakvog ga poznajemo.

Biblija nas uverava, na više mesta, a posebno kroz reči Isusa Hrista, da će kraj sveta doći, samo što niko od nas ne zna kada će to biti, čak ni anđeli nebeski, pa ni drevne Maje. Isus je kazao: „A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.“ Matej 24:36.

Svi gore navedeni znaci kraja su već prorečeni u Svetom pismu, i svedoci smo njihovog ispunjavanja. Međutim, ne zamarajte se proračunavanjem vremena, niti pripremom za sudnji dan gradeći sklonište puno hrane. Najbolja stvar koju možete da uradite je da se spremite za kraj proučavajući Sveto pismo i gradeći iz dana u dan sve dublji odnos sa Isusom Hristom, jedinim Putem spasenja, pravom Istinom, i Onim koji nudi večni život.

Propovednik: Milenko Tanurdžić

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit