Adventisti Čikago

Srećan Vam smak sveta 2012.

Možda bih ovaj članak mogao i drugačije da naslovim:„Da li ste spremni za smak sveta ove godine?“ Ili možda „Katastrofalan kraj čovečanstva 2012“. Kako god ga naslovio, činjenica je da se mnogi ljudi pripremaju za kraj sveta na osnovu različitih scenarija. Mnogobrojni prognozeri smatraju da, i ako bude došlo do globalne katastrofe, ipak neće doći […]