Adventisti Čikago

Proizvodi bez kojih možemo živjeti

“Izbjeljivač”(Bleach) Šta je to? Izbjeljivač je oslabljena mješavina vode i natrijum hipohlorida.

Za šta se koristi? Izbjeljivač se najčešće upotrebljava za izbjeljivanje odjeće, dezinfekciju raznovrsnih površina i pročišćavanje pijaće vode.

Zbog čega bi ga trebali izbjegavati?

Radi zdravlja: Ako se nepravilno koristi, izbjeljivač može oštetiti oči, kožu i pluća, a ukoliko se unese u organizam postaje još opasniji. Izbjeljivač, bilo da se proguta ili udahne, može da izazove veći broj smrtnih slučajeva nego bilo koji drugi proizvod za čišćenje u domaćinstvu. U slučaju da se kombinuje sa proizvodima za čišćenje koji sadrže amonijak, može proizvesti potencijalno fatalne gasove zvane hloramini.

Radi vazduha: Proizvodnja Hlora oslobađa kancerogene dioksine u atmosferu koji prodiru u prehrambeni lanac i koncentrišu se napr. u kravljem mlijeku. Poput mnogih termoelektrana, fabrike koje se bave proizvodnjom hlora, takođe oslobađaju velike količine žive, koja oštećuje ljudski mozak.

Radi vode: U kombinaciji sa organskim jedinjenjima koja često nalazimo u otpadnim vodama, drvetu i zemlji, izbjeljivač (Varikina, Bleach) može proizvesti štetne nusproizvode, poput kancerogenih trihalogenmetana. Varikina prilikom izlivanja kroz odvod domaćinstva, takođe može otrovati slatkovodnu ribu i insekte.

Šta koristiti umjesto Varikine?

Sunčevu svjetlost: Ništa nije djelotvorno u otklanjanju teških mrlja kao sunčeva svjetlost – a ne košta ništa!

Hidrogen Peroxid: Prilikom pranja rublja, dodajte pola šolje Hidrogen peroxida umjesto izbjeljivača.

Izbjeljivače na bazi kiseonika: Sredstva koja su bazirana na perkarbonatu ili vodoničnom peroksidu, ne sadrže hlor i mogu se naći u prodavnicama ili na internetu kod raznih proizvođača. Pomenimo, da sredstva za izbjeljivanje, bazirana na kiseoniku, veoma su djelotvorna za delikatne tkanine, ali ne i za finu svilu ili vunu.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit