Adventisti Čikago

Priča o kolibriju

Priča o kolibriju

Jednom, u jednoj gustoj šumi izbio je veliki požar. Sve životinja su pobjegle na ivicu šume. Skamenjeni od straha, stajali su u beznađu, ne znajući šta da rade. Gledali su kako plamen guta i uništava ljepotu njihovog doma.

U jednom momentu iz grupe, izdvojio se jedan maleni kolibri, koji je ubrzo odletio do obližnjeg potoka. Zahvatio je nekoliko kapi vode u svoj kljun i brzo se vratio ka već razbuktaloj vatri. Ispuštao je kapi da padaju na razjarene plamenove.

Iznova i nanovo, malena ptica je nastavila da leti i da gasi. Kap po kap. Najviše što je kolibri to mogao da pruži. Do vode, pa natrag i tako sve u krug.

Ostale životinje sa kraja šume bespomoćno su posmatrale događaj, da bi najposlije upitali ovu hrabru ptičicu: “Šta to radiš?”

Kolibri je odgovorio: “Radim ono što mogu.”

Vjera i nada

Često strah, izazvan veličinom životnog problema može da nas obuzme. Da nas potpuno parališe, tako da u određenoj situaciji izgleda da ne možemo učiniti ništa. Poput ove parabole, često nam se čini da se osjećamo premalim da bismo nešto značili.

Malo, ono što smatramo malim i nevažnim može biti veliko u Božijem planu. Jeste li nekada primjetili koliko se često Božiji pogled i perspektiva svijeta suprotstavljaju jedno drugome? Materijalni svijet kaže: “Budi prvi!” Bog kaže: “Budi posljednji”. Svijet kaže: “Idi, gazi, idi!” Bog kaže: “Budi miran”. Svijet kaže: “Veće je bolje!” Bog kaže: “I malo je važno”.

U Lukinom Jevanđelju 21:1-4, Isus je istakao udovicu koja je dala svoj dar od dva sitna novčića, rekavši da je dala više nego svi ostali. Isus je napomenuo: “Koji je vjeran u malom i u mnogom je vjeran; a ko je nevjeran u malom i u mnogom je nevjeran.” Luka 16:10. U Božijim rukama, malo može postati veliko! Sjetimo se šta se dogodilo u Jovanu 6, kada je dječakov ručak od pet hljebova i dvije ribe bio dovoljan da nahrani oko 5.000 ljudi i da ostane višak!

Važan si, Važna si Bogu!

Svaka osoba, bez obzira da li je, muško ili žensko, veliki ili mali, važni smo Bogu. Nikada ne govorite da ste nebitni. U Isusu Hristu, vi ste neko. Imate bitnu ulogu u oblikovanju života. Bog želi da nas upotrebi u svome planu. Nama, na oko sitne stvari koje činimo u životu, u porodici, društvu, crkvi… velike su i korisne za Njegovu slavu. Bog je često koristio “obične” ljude za svoj rad. Neki od njegovih učenika bili su prosti ljudi, neuki, ribari. Pa i sam Isus dok je boravio na Zemlji bio je stolar po zanimanju.

Bog koristi jednostavne ljude, ljude koji ponekad služe u sjenci drugih. Upotrebiće ih da dovrše Njegovo djelo ako su dostupni i spremni. Dakle, ne nazivajte sebe malom i ništavnom osobom dok ste u Isusu Hristu. Budite dostupni Njemu. Ako vjerujemo, sve možemo učiniti kroz Hrista koji nam snagu daje!

Poput kolibrija. Sve što radimo za Gospoda Isusa ima značaj. Svaki i najmanji pokušaj. To se računa!

Svaka riječ. Svaka molitva. Svaki ljubazni gest. Svaki zagrljaj. Svaki novčić.

Jer i to naše malo, važno je u rukama našeg VELIKOG Boga!

„Sve mogu u Isusu Hristu, koji mi moć daje.“ Filibljanima 4:13

Amin!

Priredio: U.N.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit