Adventisti Čikago

Kako da prepoznamo pravog Isusa?

Isusov dolazakU ranom 16tom veku, Imperija Asteka bila je jedna od najmoćnijih i najsloženijih civilizacija na Zapadnoj hemisferi. Brojala je više od dva miliona ljudi – ali je ipak bila pokorena za manje od godinu dana od samo šest stotina ljudi. Kako se ovo dogodilo?

U skladu sa proročanstvom starih Asteka, pernati bog-car sa sjajnim telom i bradom doći će jednoga dana u njihovu zemlju preko mora. Asteci su verovali da je dolazak Španskih osvajača na njihovim brodovima bilo ispunjenje proročanstva. Hernando Kortez, vođa španskih osvajača, bio je otelotvorenje Astečkog božanstva i prevario je i cara i narod.  Zato što su verovali Kortezu da je bog, primili su ga sa počastima. Ali on se okrenuo protiv njih i pokorio ih.

Isusovi učenici upitali su ga jednog dana kako će prepoznati približavanje kraja sveta. U svom odgovoru, Isus je predvideo događaje slične onima koji su prevarili stare Asteke.  Kazao je:„Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: ja sam Hristos. I mnoge će prevariti… Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa, da bi prevarili, ako bude moguće i izabrane.“(Matej 24:4.5.24). Zapazite: predkraja sveta, pojaviće se lažni „hristosi“. Oni će izgledati toliko slični pravom Hristu, da će poput Asteka, biti prevareni.

Isus je takođe upozorio i na druge prevare koje će ovi lažni hristosi priređivati „Tada ako vam ko reče: evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte… Ako vam dakle reku: evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne verujte.“(Matej 24:23.26)

Da li će, dakle, biti moguće, vama i meni da prepoznamo pravog Isusa kada bude došao?  Odgovor je Da, naravno. Mogu da vas uverim da kada pravi Isus bude došao, znaćete to. Hajde da pogledamo biblijske dokaze.

U istom razgovoru kada je upozorio svoje učenike na lažne hristose, Isus im je kako će moći Njega da prepoznaju u Njegovom drugom dolasku: „Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak sina čovečijega. . . .  I ugledaće sina čovečijega gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.“ (Matej 24:27.30). Na Njegovom suđenju, kratko pre nego što će biti razapet, Isus je kazao prvosvešteniku: „Od sada ćete videti sina čovečijega gde sedi s desne stgrane sile i ide na oblacima nebeskim.“ (Matej 26:64). Pišući Otkrivenje, Jovan je bio mnogo precizniji: „Eno, ide s oblacima (Isus), i ugledaće ga svako oko…“(Otkrivenje 1:7).

Ovi odlomci nam govore da će svako ljudsko biće koje živi na planeti Zemlji u to vreme videti Isusa kada se bude vraćao. Tu neće biti ništa sakrivenog ili tajanstvenog! Čitav svet će znati za to!

Biblija, takođe tvrdi, da će Isusov dolazak biti veoma bučan. Isus je kazao svojim učenicima da će On „poslati anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izabrane njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.“(Matej 24:31).

Pavle je kazao istu stvar: „Je će sam Gospod sa zapovešću, s glasom arhanđelovim, i s trubom Božijom sići s neba…“(1 Solunjanima 4:16).

„Gospod“ u ovom stihu je Isus lično. I tako će se Isus vratiti na ovu zemlju „sa zapovešću i velikim glasom“. Jedan drugi prevod kaže da će Isus doći sa „klicanjem“.  Čak i sada, ja skoro da mogu čuti Njegovo klicanje pobedi. Arhanđel će povikati, i truba Božja će se čuti. Možete li da zamislite kako će zvučati zvuk Božje trube koji će se razleći celom planetom?

Da li vam možda čudno zvuči to što sam kazao da već sada mogu da čujem i osetim blizinu Hristovog drugog dolaska? Ali to je istina! Šta mislite kako će to da izgleda kada cela zemlja bude prodrmana velikim zemljotresom? Upravo tako Biblija kaže da će se dogoditi za vreme Hristovog drugog dolaska.

Pišući Otkrivenje, Jovan je kazao: „I gle, zemlja se zatrese vrlo…  i svaka gora i ostrvo s mesta svojih pokrenuše se.“ „I bi veliko tresenje zemlje, kakvo nikada ne bi od kako su ljudi na zemlji, toliko tresenje veliko. I sva ostrva pobegoše, i gore se ne nađoše.“ (Otkrivenje 6:12.14; 16:18.20).

Možete li da zamislite zemljotres toliko snažan da će pomeriti svaku planinu i svako ostrvo u morima? To je upravo ono što Biblija predviđe da će se dogoditi prilikom Hristovog drugog dolaska. I uveravam vas da će te to osetiti!

Opisujući isti događaj, Isaija je zapisao:„Sva će se zemlja razbiti, sva će se zemlja raspasti, sva će se zemlja uskolebati. Sva će se zemlja ljuljati kao pijan čovek…“(Isaija 24:19.20). Matej je posvetio čitava dva poglavlja Isusovom razgovoru sa Njegovim učenicima o svom drugom dolasku. Oni su ga pitali za znake Njegovog dolaska po kojima će prepoznati blizinu tog događaja, i On je spomenuo nekoliko. Ali u ta dva poglavlja, Isus je ostavio mnogo više prostora da bi objasnio kako bi Njegovi učenici – ali i vi i ja – bili spremni za Njegov povratak. „Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.“ (Matej 24:42).

Budite sigurni da ako i vi i ja doživimo da vidimo Hristov povratak na ovu zemlju, znaćemo to zasigurno! I Biblija kaže da će ljudi koji budu živeli u to vreme odgovoriti na dva načina. Onima koji se nisu spremili za Njegov povratak biće „tuga od smetnje i od huke morske i valova. Umiraće od straha i od čekanja onoga što ide na zemlju.“ (Luka 21:25.26).

Sa druge strane, oni koji su spremni da Ga dočekaju gledaće gore prema nebu i reći će: „Gle, ovo je Bog naš, njega čekasmo, i spašće nas; ovo je Gospod, njega čekasmo; radovaćemo se i veselićemo se za spasenje njegovo.“ (Isaija 25:9).

Smatram da je i suvišno pitati u kojoj grupi biste voleli da se nađete kada se Isus bude vratio?  Lako je pripadati grupi koja će biti prestravljena Njegovim dolaskom, jednostavno ne morate ništa da uradite. Ali nešto morate da uradite ako želite da pripadate grupi koja će podići svoje ruke i slaviti Isusa prilikom Njegovog dolaska – čak ni to nije teško. Jednostavno prizovite Isusa u vaš život, i bićete sigurni u večni život u Njegovom večnom carstvu!

Ako nikada do sada niste pozvali Isusa Hrista u vaš život, zašto to ne učinite upravo sada?

Izvor: “Signs of the Times” X/09

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit