Adventisti Čikago

Kako da prepoznamo pravog Isusa?

U ranom 16tom veku, Imperija Asteka bila je jedna od najmoćnijih i najsloženijih civilizacija na Zapadnoj hemisferi. Brojala je više od dva miliona ljudi – ali je ipak bila pokorena za manje od godinu dana od samo šest stotina ljudi. Kako se ovo dogodilo? U skladu sa proročanstvom starih Asteka, pernati bog-car sa sjajnim telom […]