Adventisti Čikago

Duhovni darovi

Duhovni darovi

Šta su to duhovni darovi?

Krenimo redom. Da li draga djeco znate šta je to dar? Ili da kažem poklon?

Poklon ili dar je predmet darivanja bez posebnog razloga. Neočekivan i bez naknade. Daje se često u svečanim prilikama kao što su: praznici, proslave, rođendani, vjenčanja ili neka druga slavlja.

Vjerujem da je većina djece nekada dobila nekakav dar, poklon, nekom prilikom ili povodom. Koji su vam omiljeni darovi? Da li vas čine srećnim? Da li jednako volite da poklanjate kao što i primate?

Produžetak objašnjenja pojma dar može se odnositi na bilo koji predmet ili čin služenja koji čini drugog srećnijim ili manje tužnim, posebno kao uslugu, uključujući praštanje i ljubaznost.

E ovo posljednje, nematerijalno, je i tema našeg današnjeg razmišljanja…

Nematerijalni darovi

Apostol Petar naglašava, da Sveti Duh svakom vjerniku daje neki duhovni dar. Nekome daje više darova, nekome manje. To su darovi poput: znanja, vjere, iscjeljenja, jezika, proroštva, gostoprimstva, davanja, poučavanja… Pronašao sam podatak da je riječ o čak 19 nabrojanih duhovnih darova. Niko ne dobija sve darove, a nema ni čovjeka koji nije dobio makar jedan dar. „A ovo sve čini jedan i taj isti Duh razdjeljujući po svojoj vlasti svakome kako hoće“ 1. Korinćanima 12:7-11. Bog raznim ljudima daje razne darove. Sveti Duh je dar, a ujedno i davalac. Daje nam duhovne darove. Bog želi da budemo ispunjeni Svetim Duhom, da dobijamo Njegove darove i da u našem životu budu vidljivi rodovi Svetog Duha.

Sada kada smo naučili šta su to duhovni darovi, ili makar neki od njih, da li ste otkrili svoj talenat?

Koliko lično poznajem dječicu svoje lokalne crkve, tako reći od samog rođenja, sasvim objektivno neke darove već mogu da nazrem. Ali nije ni važno da li ih ja vidim ili ne, bitno je draga djeco da ih vi vidite. Da sami otkrijete i prepoznate ono što vam je Gospod dao. Nekada je to jedan dar. A nekada više darova. Eto ja za sebe mogu da kažem da sasvim sigurno nemam dar sviranja, a talenat pjevanja još manje. Nadam se da me i ne čujete kada pjevam. To toliko loše zvuči. Šalim se :). Ali ne sasvim. Međutim, za sebe znam da imam dar pisanja. Makar ja tako volim da mislim. Zato i pišem. Volim da pišem. Tekstovima da slavim Boga. Pišem da objavim Sveto Jevanđelje onako kako ja to umijem. A sve zato da bih objavio Radosnu Vijest, Isusa Hrista. Za pridobijanje ljudi za Hrista i za rast crkve.

Uloga

Svrha svih duhovnih darova je služiti. Nije ključno pitanje koliko darova sam dobio, već čime i kako mogu da služim i koje su moje pobude. Bog ne želi da budemo samo posmatrači u Njegovom djelu spasenja. On želi da snagom Svetog Duha imamo ulogu direktnih učesnika na životnom polju i da spasavamo druge za Božije carstvo. Različiti ljudi imaju različite darove. Zato smo jedni drugima potrebni i treba uzajamno da se dopunjujemo i obogaćujemo.

Molite se draga djeco da vam Gospod pomogne da otkrijete te darove. Budite već danas mali pomagači. Da upotrebite svoje talente na slavu Gospodu, a kako bi mnogi koji ne poznaju Hrista pronašli Ga.

Amin!

Priprema: U.N.

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit