Adventisti Čikago

Da li bi Nojeva barka zaista mogla da plovi noseći sve životinjske vrste?

Da li bi Nojeva barka zaista mogla da plovi noseći sve životinjske vrsteNaime, iako deluje gotovo nemoguće da pripadnici svih vrsta na planeti mogu da stanu na jednu barku, naučnici su izračunali da je takva barka zaista mogla da plovi – čak i s po dva primerka svake životinje.

Nakon što su utvrdili tačne dimenzije broda, na osnovu podataka do kojih su došli analiziranjem Starog zaveta, studenti fizike na postdiplomskim studijama Univerziteta u Lesteru istraživali su da li bi Nojeva barka mogla da nosi sav životinjski svet i normalno plovi. (Prethodna istraživanja su pokazala da je Noje, u teoriji, mogao da spase oko 35.000 tadašnjih životinjskih vrsta).

U Prvoj knjizi Mojsijevoj date su dimenzije broda, a po analizi tih podataka, studenti su zaključili da je barka mogla da bude dugačka 144 metra.

Koristeći približne težine životinja i neke osnovne fizičke principe, otkrili su da bi takav brod mogao da ostane na površini i sa 70.000 životinja na njemu.

Student Bendžamin Džordan rekao je za Telegraf da “koristeći dimenzije barke i gustinu vode, izračunali smo silu potiska, koja je, po Arhimedovom principu, jednaka težini tečnosti koja je istisnuta telom”. Zahvaljujući tome, oni su procenili ukupnu masu koju bi barka mogla da ponese, a da gravitaciona sila ne nadjača silu potiska – odnosno, da brod ne potone.

Njegov kolega Tomas Moris primetio je da malo ko Bibliju smatra izvorom informacija koje se mogu objasniti naučnim principima, zbog čega je ovaj tim bio prilično iznenađen kada je otkrio da bi Nojeva barka mogla da plovi. “Ne dokazujemo da li je postojala, ali bi ovakav koncept definitivno bio moguć”, ističe on.

Rezultati ovog istraživanja objavljeni su u prestižnom magazinu Journal of Physics Special Topics.

Izvor: Nacionalna Geografija Srbija

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit