Adventisti Čikago

Biblija o međurasnom braku

Biblija o međurasnom brakuVažan biblijski tekst o razumevanju brakova između različitih rasa nalazi se u 2. Korinćanima 6:14 – “Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđ; jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezakonjem?”

Reč “nevernici” je od ključne važnosti. Hrišćanin ne bi trebalo da stupi u brak sa nehrišćanima bez obzira koliko su ljubazni ili dobri.

Brakovi između različitih rasa

A šta ćemo sa brakovima između različitih rasa? 5. Mojsijeva 7:1-6 govori o Izrailjcima koji su uništili sve stanovnike hananske zemlje i da se nisu bračno mešali sa njima zato što bi oni mogli da “okrenu izrailjsko potomstvo protiv Boga, i da služe drugim bogovima.” Ista zabrinutost je izražena u tekstu iz 2. Korinćanima 6:14, kojeg smo malo pre pročitali. Evo šta u celosti kaže tekst iz 5. Mojsijeve 7:1-6.

“Kad te Gospod Bog tvoj uvede u zemlju u koju ideš da je naslediš, i otera ispred tebe narode mnoge, Heteje i Gergeseje i Amoreje i Hananeje i Ferezeje i Jeveje i Jevuseje, sedam naroda većih i jačih od tebe, i preda ih Gospod Bog tvoj tebi, i ti ih razbiješ, potri ih, ne hvataj s njima vere, niti se smiluj na njih; niti se prijatelji s njima; kćeri svoje ne daj za sina njihovog, niti kćeri njihove uzimaj za sina svog. Jer bi otpadila sina tvog od mene, i služio bi bogovima drugim, te bi se razgnevio Gospod na vas i potro vas brzo. Nego im ovo učinite: oltare njihove raskopajte, i likove njihove polomite, lugove njihove isecite, i rezane bogove njihove ognjem spalite. Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svom, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji.”

Mojsijeva žena je bila druge rase i u 4. Mojsijevoj 12:1-15. Aron i Mirijam su kažnjeni zato što su kritikovali ovaj brak između različitih rasa. Knjiga o Ruti govori o divnoj priči strankinje koja je postala deo linije Isusovih predaka. Prostitutka Rava, takođe druge nacije, uključena je u liniju Isusovih predaka, a to je zabeleženo u Mateju 1; Kološanima 3:11 pravi jasnim da su u Hristu svi jedno, bez obzira na poreklo, naciju ili rasu.

Hrišćanski brakovi između različitih rasa

Biblija je jasna da kada su obe strane vernici (podjednako u istom jarmu), brak između različitih rasa nije zabranjen. Hrišćanski par razmišlja o braku kroz molitvu i pažljivo uzimajući u obzir uticaj kojeg će njihov brak imati na kulturni kontekst njihovog potomstva, njihovih porodičnih odnosa, budućnosti njihove dece, i društva u kojem žive.

Hrišćanski par koji se voli, može se dobro prilagoditi mnogim razlikama koje postoje među njima. Međutim, postoje tu je kulturološki kontekst u kojem brak između različitih rasa nailazi na značajne prepreke za prihvatanje braka, kao i dece iz tog braka.

Šta Biblija govori o odnosima između različitih rasa?

Brakovi između različitih rasa su postaju sve češća pojava u mnogim društvima. Svi parovi koji razmišljaju o sklapanju braka trebalo bi da razmotre niz praktičnih pitanja, od kojih neka mogu da imaju ne baš jasan biblijski stav.

Priprema i obrada: Propovednik Milenko Tanurdžić
Izvor: bible.info

VK
Facebook
LinkedIn
Telegram
Twitter
Pinterest
Pocket
Email
Reddit