Adventisti Čikago

Biblija o međurasnom braku

Važan biblijski tekst o razumevanju brakova između različitih rasa nalazi se u 2. Korinćanima 6:14 – “Ne vucite sa nevernicima jaram koji je za vas tuđ; jer čega zajedničkog ima pravednost sa bezakonjem?” Reč “nevernici” je od ključne važnosti. Hrišćanin ne bi trebalo da stupi u brak sa nehrišćanima bez obzira koliko su ljubazni ili […]