Adventisti Čikago

Slušati glas sa Neba

“Ovce moje slušaju glas moj, i ja poznajem njih, i za mnom idu.” Jovan 10:27 Molitva je dijalog između onoga koji vjeruje i Boga – dijalog ljubavi. To je dvosmjerna komunikacija koja podrazumjeva i govorenje i slušanje. Molitva nije potpuna ako smo samo mi ti koji govorimo a očekujemo od Boga da samo sluša. Istinska […]