Adventisti Čikago

2011. – Približimo se Bogu

Prema najnovijem istraživanju Barna grupacije, gotovo dvije trećine amerikanaca donijelo je odluku da mijenja svoj život u novoj, 2011. godini. Većina ispitanika donijela je rezoluciju koja se odnosi na: smanjenje tjelesne težine, zdravlja i ishrane uopšte, novac i dugove, lični napredak koji uključuje poboljšanje karaktera, višak slobodnog vremena, odvikavanje zavisnosti, karijeru, duhovnost i obrazovanje. David […]