Adventisti Čikago

Stvar ukusa

Sposobnost prepoznavanja hrane i napitaka znači mnogo, naročito starijim osobama. Ukus ima veliki uticaj na fizičko i umno zdravlje. Vaše čulo ukusa je pogotovo važno ako je potrebno da održavate dijetu. Ako izgubite osjećaj ukusa za hranom, veoma lako može da se desi da se hranite loše. To takođe može da poveća rizik obolenja od […]